loading/hle�
(12) Blaðsíða 2 (12) Blaðsíða 2
2 disse haves ogsaa enkelte Verba neutra, med Tillæg af k, f. Ex. reika, vanke om, kuka, cacare, o. fl., hvor k synes at have aldeles samme Function, som j ovenfor *. I Sanskrit tjener q, j, dernæst til at danne Passivum, der forovrigt adskiller sig fra Activformen af den 4de Classes Verber ved Flexionsendelserne **. Naar man nu i Old- norsk stoder paa Verba som bulka, hovne, grænka, gronnes, rydga, ruste, hyldga, groe til, saa ledes man til at antage, at heri haves Spor af en gammel Passivform, ældre end den, der senere er udgaaet fra Reflexivet, som, ukjendt i Sanskrit, viser sig dannet efter Norronastammens Afsondring fra Urfolket +. Det passive j udleder Haughton af Verbet j, i, at gaae, i Lighed med den Maade, hvorpaa Passiv dannes i de yngre Dialecter, Hin- dustani og Bengali, i hvilke dette skeer paa den Maade at man ved Siden af ethvert activt Verbum stiller i det Bengalske jå, i det Hindustanske gå, at gaae. Der kan saaledes være Sporgsmaal, om den oldnorske Endelse er kommen af jå, eller umiddelbart af gå (for ganga) ff. Endnu i en tredie Hensigt fbies j til Verbets Rod i Sanskrit, nemlig for at danne Causalia. Denne Formation er i Oldnorsk efterlignet i stort Omfang, da en stor Masse Verba danne Causalia eller Factiva ved at tilfoie j eller ja foran Flectionsendelserne f. Ex. Oldnorsk: Sanskrit : fara, gaae, reise, — ferja, fore, q— , car, gaae — cåraj, forej sleppa, slippe (neutr.) sleppa (for s l ep ja) qq , slat’, at være slap — slåtaj, gj'ore slippe (act.) fliota, flyde — fleyta (for flytja) lade flyde sofa, sove—sveefa (for svafja),dysse i Sovn hanga, luenge ( neutr.) hengja, hænge (act.) slap j T , plu, flyde — plåvaj, lade flyde j pqq ; svap, sove— svåpaj, dysse i Sovn j åsT , sang, hænge ved — sangaj, bringe til at hænge ved. * Man kunde maaskee troe, at k lier er radicalt, men ved Sammenligning med ^ ri, at gaae, yp gu, cacare, bliver det sandsynligt, at det er servilt. ** I Prakrit og Pali har Pass. opgivet de særegne Flexionsendelser, og benytter, ligesom Oldnorsk, Activets. Lassen 1. c. p. 358. + Overgangen af j til g i Enden af Verbalstam- mer forekommer i det sildigere Sprog meget hyppig f. Ex. dylja — dolge, selja — sælge, spyr- ja = spiirge,; velja — vælge; fylgia = folge; sverja — sværge; verja — værge. Det Svenske har her, som ellers, bibeholdt Oldsproget mere uforandret, har saaledes fremdeles dolja, folja, sålja, sporja, vålja, vårja. ■j-f Vi have endnu i vort Sprog Talcmaader, hvori gaae bruges til Omskrivning af Passiva, f. Ex. gaae tabt (d. e. tabes) gaae istgkker (d. e. sonderbrydes) gaae i Froe, gaae i Forraad- nelse, gaae ud (d. e. slukkes).
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða I
(8) Blaðsíða II
(9) Blaðsíða III
(10) Blaðsíða IV
(11) Blaðsíða 1
(12) Blaðsíða 2
(13) Blaðsíða 3
(14) Blaðsíða 4
(15) Blaðsíða 5
(16) Blaðsíða 6
(17) Blaðsíða 7
(18) Blaðsíða 8
(19) Blaðsíða 9
(20) Blaðsíða 10
(21) Blaðsíða 11
(22) Blaðsíða 12
(23) Blaðsíða 13
(24) Blaðsíða 14
(25) Blaðsíða 15
(26) Blaðsíða 16
(27) Blaðsíða 17
(28) Blaðsíða 18
(29) Blaðsíða 19
(30) Blaðsíða 20
(31) Blaðsíða 21
(32) Blaðsíða 22
(33) Blaðsíða 23
(34) Blaðsíða 24
(35) Blaðsíða 25
(36) Blaðsíða 26
(37) Blaðsíða 27
(38) Blaðsíða 28
(39) Blaðsíða 29
(40) Blaðsíða 30
(41) Blaðsíða 31
(42) Blaðsíða 32
(43) Blaðsíða 33
(44) Blaðsíða 34
(45) Saurblað
(46) Saurblað
(47) Band
(48) Band
(49) Kjölur
(50) Framsnið
(51) Kvarði
(52) Litaspjald


Det oldnorske verbum oplyst ved sammenligning med sanskrit og andre sprog af samme æt

Ár
1848
Tungumál
Norska
Blaðsíður
48