loading/hle�
(14) Blaðsíða 4 (14) Blaðsíða 4
4 fækka, hækka, lækka, stækket, bruges baade i den neutrale Betydning, at blive færre, blive lidi, lav, stor, og i den causale, at gjore færre, gjore hdi, lav, stor. Dette sy- nes, at være gaaet saaledes til, at fæhja, (af fd-r =pauc-i_), at gjore færre, er hærdet til fækka, ligesaavel som fahga, at blive færre; og paa samme Maade det causale hæhja, (af hd = hoch) (got. hauhjan) og det neutrale hahga; det caussale lægja, (der ogsaa bruges) og det neutrale Idgga; det caus. stæhja, og det neutr. stohga. Ganske i samme Tilfælde, som Suffixet j (ja), bruges v (va), oftest for at betegne Causalia og Facliva, sjældnere i neutral Betydning, f. Ex. doggva, vande, dukkea, formorke, folva, gjore bleg, gotva, opspore, lwggva, hugge, lirokkva, forfolgc stærkt, klokva, udsige med klagende Host, molva, bryde istykker, nidrva, sammenlue fte, roggva, nedonske Gudernes Vrede, rokkva, at blive morkt, skrokva, opdigte, slokva, slukke, slongva, slynge, siddea, standse, stokkva, bestænke, vokva, vande. * I alle disse Exempler sees Endelsen, ifolge sædvan- lig Regel for Omlyden, at have bevirket Overgang fra a til o i foregaaendc Stavelse; men hvad der har bevirket Valget af v her istedetfor j, er ikke saa klart **. Grunden er maa- skee at sbge i Trang til at distingvere Former, som ellers vare udsatte for at forvexles, saasom klokva fra klækja, udklække, roggva, fra reigja sig, opfore sig overmodigen, rokkva fra rikja, regjere o. s. v. f Finder man end ikke i det Sprogforraad, som er os levnet, tilstrækkelig Grund til et saadant Valg for hvert Ords Vedkommende, saa maa man erindre, at Meget er tabt. Foruden de anforte Tilfælde forekomme Endelserne ka og ga, tildeels med For- dobling af Consonanten, i mangfoldige Verber, som ei henhore under de omtalte Katego- rier, og angaaende hvilke det vel vil være forgjæves at forsdge paa at opdrage en skarp Grændselinie imellem dem, hvori g eller k ere radicale og dem, hvori de ere Suffixer. Om et lignede Suffixum i Prakrit har en ældre indisk Grammatiker, Vararuci, fremsat den * 1 Latin svare Endelserne c-o, (eller i-o), og u-o (eller v-o) til de lier omtalte, f. Ex. de neutrale Verba: albeo, areo, audeo, caleo, fugio, furio, æsluo, jlueluo &c., og de factive og causative: augeo, clipeo, doceo, amplio, crucio, haurio, arguo, calvo, cernuo, iduo. I samme Forhold som liggja til leggja staaer jaceo til jacio. ** I det Hindustanske dannes Causalia ved at lægge å eller vd til Roden. Garcin de Tassy, Rudi- ments de la langne hindoustani. Paris 1829, 4to. p 68. Ligesaa i det Bengalske, hvor dog j ofte kommer istedetfor c. Cfr. Carey—Gram. < of the beng. lang. 4th ed. p. 47, ligesom man i Oldn. siger uden Forskjel bijggja og byggva, bygge, prongva og prengja, bringe i Trængsel. -f Man finder ellers ogsaa begge Former ved Si- den af hverandre f. Ex. diikkva og i Pass. deh- jast; hrolikva = hrekja.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða I
(8) Blaðsíða II
(9) Blaðsíða III
(10) Blaðsíða IV
(11) Blaðsíða 1
(12) Blaðsíða 2
(13) Blaðsíða 3
(14) Blaðsíða 4
(15) Blaðsíða 5
(16) Blaðsíða 6
(17) Blaðsíða 7
(18) Blaðsíða 8
(19) Blaðsíða 9
(20) Blaðsíða 10
(21) Blaðsíða 11
(22) Blaðsíða 12
(23) Blaðsíða 13
(24) Blaðsíða 14
(25) Blaðsíða 15
(26) Blaðsíða 16
(27) Blaðsíða 17
(28) Blaðsíða 18
(29) Blaðsíða 19
(30) Blaðsíða 20
(31) Blaðsíða 21
(32) Blaðsíða 22
(33) Blaðsíða 23
(34) Blaðsíða 24
(35) Blaðsíða 25
(36) Blaðsíða 26
(37) Blaðsíða 27
(38) Blaðsíða 28
(39) Blaðsíða 29
(40) Blaðsíða 30
(41) Blaðsíða 31
(42) Blaðsíða 32
(43) Blaðsíða 33
(44) Blaðsíða 34
(45) Saurblað
(46) Saurblað
(47) Band
(48) Band
(49) Kjölur
(50) Framsnið
(51) Kvarði
(52) Litaspjald


Det oldnorske verbum oplyst ved sammenligning med sanskrit og andre sprog af samme æt

Ár
1848
Tungumál
Norska
Blaðsíður
48