loading/hle�
(33) Blaðsíða 23 (33) Blaðsíða 23
25 Oldnorsk: 5. bud - bjoda, byde - baud - budum flug - fljuga, flyve - flaug ell. flå - flugum bug - buga, boie - baug - bugum dru - drotum, lobe 6. lik - leika, lege - lék (for leilek) lékum 7. hlup-hlaupa, - hljop* hljopum liibe, (for hlaihlop) Man sammenligne endvidere: ve fa, væve - of ell. vaf - ofum ell. vdfum g-1 ve - vatum, væve Sanskrit: g-tf , bud - boditum, - buboda - bubud'ima, kjende, rrj, gud - guditum, - gugoda - gugudima, bevare, ift, bi - betum, frygte- bil'iåja -bibjima, dudråva- dudruma, sofa, sove - svaf - sofum eW.svdfum deyja, doe - do ddum ell. dom uvåja ell. uvima - vavau-ell. vavima, grr , vap - vaptum, væve - uvdpa -upima, jq-tT , s vap- svaptum, sove - susvdpa - sus- upima, *5, dai - ddtum, rense - dadau - dadima. ** Stor Overeensstemmelse finder saaledes Sted i Vocalovergangene. Reduplicationen er derimod i Oldnorsk tabt, ligesom Sanskrit selv sees at vise en Tendents til at lade den fare. f Denne Tendents har saaledes gjort sig gjældende i de yngre Sprog, at kun Go- tisk har Levninger deraf i faa Ord, f. Ex. saizlep af slepan, sove, gaigrot af gretan, græ- * I det Gotiske forekomme disse to Verba og nogle flere med Fordobling, lailaih, hlaihlaup o. s. v. ** i Verber, hvis Rod ender paa nd eller ng, hær- des i Imperf. i Sing. d og g til t og k, hvor- med det foregaaende n assimileres f. Ex. ganga, gaac, Imperf. gékk, stinga, stikke, Imperf. stakk, blanda, blande, Imperf. blétl; men i Piur. kom- mer nd eller ng tilbage: géngum, slungum, blén- dum. Analog hermed synes Dannelsen af Perf. i den syvende Classes Verba i Sanskrit. Cha- rakteren for denne Classe er nemlig Indsky- delsen af n foran sidste Radical i Specialtem- pora; men i Perf. falder dette n bort, og er- stattes ofte ved Vocalforlængelse, f Ex. af , bid, i Specialtempora bind, at bryde, Perf. bibeda; 1,1 'TT.’ jug, i Specialt, jung, at forbinde, Perf. jujoga. Lignende For- mation bruges ogsaa i Verba af niende Classe. endende paa nt\ f- Ex. cIAV|_, kunt\ at lide. Perf. eukota, eller eukunta. •f Verbet , vid, at vide, hedder saaledes i 1 Pers. Sing. Præt. veda, uden Reduplication, istedetfor viveda; og adskillige andre Verba forekomme snart med snart uden Reduplication i Perf. Det reduplicerede Præt., som var i sta- digt Brug i det Oldgræske, er aldeles forsvun- det af det Nygræske. De faa Reduplicationer, som det Latinske opviser, saasom cado, cecidi, tango, teligi, pungo, pupugi, ere ligeledes for- svundne af de nyere romaniske Sprog.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða I
(8) Blaðsíða II
(9) Blaðsíða III
(10) Blaðsíða IV
(11) Blaðsíða 1
(12) Blaðsíða 2
(13) Blaðsíða 3
(14) Blaðsíða 4
(15) Blaðsíða 5
(16) Blaðsíða 6
(17) Blaðsíða 7
(18) Blaðsíða 8
(19) Blaðsíða 9
(20) Blaðsíða 10
(21) Blaðsíða 11
(22) Blaðsíða 12
(23) Blaðsíða 13
(24) Blaðsíða 14
(25) Blaðsíða 15
(26) Blaðsíða 16
(27) Blaðsíða 17
(28) Blaðsíða 18
(29) Blaðsíða 19
(30) Blaðsíða 20
(31) Blaðsíða 21
(32) Blaðsíða 22
(33) Blaðsíða 23
(34) Blaðsíða 24
(35) Blaðsíða 25
(36) Blaðsíða 26
(37) Blaðsíða 27
(38) Blaðsíða 28
(39) Blaðsíða 29
(40) Blaðsíða 30
(41) Blaðsíða 31
(42) Blaðsíða 32
(43) Blaðsíða 33
(44) Blaðsíða 34
(45) Saurblað
(46) Saurblað
(47) Band
(48) Band
(49) Kjölur
(50) Framsnið
(51) Kvarði
(52) Litaspjald


Det oldnorske verbum oplyst ved sammenligning med sanskrit og andre sprog af samme æt

Ár
1848
Tungumál
Norska
Blaðsíður
48