loading/hle�
(34) Blaðsíða 24 (34) Blaðsíða 24
de, rairop af redan, raade, og nogle flere. I Prakrit og sildigere indiske Dialecter findes intet Spor dertil. I Oldnorsk troer Bopp at see Spor dertil i jok, Imperfectum af auka, for Uge, fennedeist dets Lighed med det reduplicerede gotiske aiauk, Imperf. af aukan, af samme Betydning. I saa Fald vil ligeledes jos, Imperf. af ausa, ose, være et Exempel paa samme Reduplication. Det er mærkeligt, at den her omtalte Formation af Præteritum, som har vedlige- holdt sig i den nordlige Green af de indo-europæiske Sprog, har aldeles tabt sig i de yngre indiske Dialecter, som Bengalsk og Hindustansk; ja allerede i Prakrit savnes ethvert Spor af den. Imperfectets anden Form i Oldnorsk, bestaaende i at foie Endelsen - di eller - da til Stammen, har været forklaret paa forskjellige Maader: a. For mange Aar siden har Bopp yttret den Anskuelse, at Imperfectum i Gotisk, med Endelsen da, maa ansees dannet af Partic. Præt. (der oprindelig har ligesaavel activ som passiv Betydning) med Tilsætning af Personalendelser. Til Stotte for denne Ansku- else kan anfores Folgende: Allerede Sanskritsproget selv giver Anledning hertil derved, at det, ved Siden af det foromhandlede Perf., undertiden udtrykker samme Begreb ved Om- skrivning ved Part. Præt. og Hjælpeværbet være f. Ex. , gato smi (for gataK asmi), o: ganen er jeg, ja Part. Præt. bruges undertiden alene i denne Hensigt, f. Ex. pj felTD > sa st'itali, han stod; $7 t sa gatati, han kom * **. Blandt de nyere beslægtede Sprog bruge det Hindustanske og det Engelske, til det samme Begrebs Betegnelse, ogsaa at stille personlige Pronominer ved Siden af Participium Præt. f. Ex."jj ? main galå, jeg brændt, for jeg brændte = I bumed, hvor det sidste Ord i hver Sætning er alde- les eensformigt med Part. Præt., og neppe oprindeligen forskjelligt derfra, f Ogsaa i Old- * Flere Exempler anforer Wilson 1. c. p. 411—12. ** Denne Form, som Prof. Garcin de Tassy kalder préterit simple, og oversætter med parfait dé- fini paa Fransk, er i Singul. uforandret for alle Personer, og har i Piur. Formen gale, med sædvanlig Pluralendelse. En anden Form for Præt. er"t sFTT *TT, main galtå ta, jeg ri brændende var, hvilken Prof. G. de T. kalder imparfait. f I Throndhjems Stift og paa Helgeland miste ofte Imperfecterne paa de Endevocalen og forhærde d til t, hvorved Formen bliver lige med Part. Præt. Pass. f. Ex. gloimt for gloimde, glemte, hængt for hængde, hængte. I nogle bergenske Dialecter, som i Nordhordland ogVoss, erFleer- tallet i Imperfectum (af Verba med Omlyd) lige med Part. Præt. Pass. f. Ex. vore, været, og me vore, vi vare; fengje, faaet, og dei fengje, de fik. I flere Almucsdialecter forekomme der- hos mange Verba uden Omlyd, hvori Imperf. og Part. Præt. i Form falde sammen, f. Ex. kasta = kastet og kastede; kalla= kaldet og
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða I
(8) Blaðsíða II
(9) Blaðsíða III
(10) Blaðsíða IV
(11) Blaðsíða 1
(12) Blaðsíða 2
(13) Blaðsíða 3
(14) Blaðsíða 4
(15) Blaðsíða 5
(16) Blaðsíða 6
(17) Blaðsíða 7
(18) Blaðsíða 8
(19) Blaðsíða 9
(20) Blaðsíða 10
(21) Blaðsíða 11
(22) Blaðsíða 12
(23) Blaðsíða 13
(24) Blaðsíða 14
(25) Blaðsíða 15
(26) Blaðsíða 16
(27) Blaðsíða 17
(28) Blaðsíða 18
(29) Blaðsíða 19
(30) Blaðsíða 20
(31) Blaðsíða 21
(32) Blaðsíða 22
(33) Blaðsíða 23
(34) Blaðsíða 24
(35) Blaðsíða 25
(36) Blaðsíða 26
(37) Blaðsíða 27
(38) Blaðsíða 28
(39) Blaðsíða 29
(40) Blaðsíða 30
(41) Blaðsíða 31
(42) Blaðsíða 32
(43) Blaðsíða 33
(44) Blaðsíða 34
(45) Saurblað
(46) Saurblað
(47) Band
(48) Band
(49) Kjölur
(50) Framsnið
(51) Kvarði
(52) Litaspjald


Det oldnorske verbum oplyst ved sammenligning med sanskrit og andre sprog af samme æt

Ár
1848
Tungumál
Norska
Blaðsíður
48