loading/hle�
(36) Blaðsíða 26 (36) Blaðsíða 26
S>6 I Sanskr. bruge Verba af 10dc Classe og alle afledede Verba at omskrive Perf. ved et af Hjælpeverberne kr, (at gjore), as og bu, (at være), sluttet til Accus. af et, i andre Tilfælde ubrugeligt, abstract Substantiv paa d, foran hvilket Causalernes og 10de Classes Charakter, aj, bibeholdes, f. Ex. corajåncakåra, han (/jorde Stjæl in// eller corajdmasa eller corajåmbubuva, han var til Stjælin/j, for han stjal. Disse Verba saavelsom Causalerne tillade derhos ikke Dannelsen af det sædv. Præteritum. Sammenligner man hermed det Gotiske, da er det just de samme Arter af Verba, nemlig de causale og deri- verede, der danne deres Imperf, paa da. Som en yderligere Grund til at foretrække denne Forklaringsmaade for den forst fremsatte, tilfoier Bopp, at i Sanskr. Part. Præt. ei har activ Betydning. Hvad her er sagt om Gotisk, gjælder ogsaa om Oldn., hvor just de samme Arter af Verba, nemlig Causalia og andre afledede, bruge denne Maade at danne Imperf. paa. c. En tredie Forklaringsmaade har jeg, i „Sanskrit og 01dnorsk“ S. 9 og 10 frem- sat, at Endestavelsen da eller di i Oldn. kan ansees analog med Hjælpeverbet qy, t'd pi. q, te i Ilindi og llindustani, hvilket betyder var, vare, og i Bengali synes sammensmel- tet med Verbalstammen ligesom i Oldn. Saaledes Hindust. q qqqj qy, tu galtd tå, d. e. du brændende var — pu brenn - da. Efter Forklaringen lit. a maatte man dele kalladi saaledes: kallad-i, efter b eller c kalla-di, og ansee kalia efter b for et verbalt Subst. efter c for et verbalt Adject. eller Particip. Nu indromtner Bopp selv 1. c. S. 877, at i Persisk, livor Part. Præt. har baade activ og passiv Betydning, Perfectum maa erkjendes dannet af hiint, og at altsaa den Om- stændighed, at han ei har bemærket activ Betydn. hos denne Form i Sanskr., for ham har været en Hovedgrund til at forklare Perf. der anderledes. Wilson har imidlertid, som S. 19 anfort, godtgjort, at den activc Betydn. ogsaa i Sanskr. viser sig i Part. Præt., hvorved en væsentlig Stolte for Forkl. lit. b bortfalder.* Mod lit. c. kunde den Indvending tænkes, at en saa forkortet Participialform, som her maatte antages, ikke ellers er paaviselig; men vi have under lit. b. sect, at Sanskr. bruger til Omskrivning et ellers ubrugeligt Substan- 41 Den Lighed, Endelserne i Plur. sokidedum, — dedup — dedun have med Verbet dedum, — up, — un, er skuffende; men, deler man sokid- edum, — edup — edun, vil man i Endelserne kunne linde IIjælpcvcrbet i en Form svarende til oldn. erum, erut, eru (S. 28); thi, ligesom r i Imperf. i nogle Ord er indkommen istedetfor d, saaledes kan maaskee omvendt d have fortrængt r.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða I
(8) Blaðsíða II
(9) Blaðsíða III
(10) Blaðsíða IV
(11) Blaðsíða 1
(12) Blaðsíða 2
(13) Blaðsíða 3
(14) Blaðsíða 4
(15) Blaðsíða 5
(16) Blaðsíða 6
(17) Blaðsíða 7
(18) Blaðsíða 8
(19) Blaðsíða 9
(20) Blaðsíða 10
(21) Blaðsíða 11
(22) Blaðsíða 12
(23) Blaðsíða 13
(24) Blaðsíða 14
(25) Blaðsíða 15
(26) Blaðsíða 16
(27) Blaðsíða 17
(28) Blaðsíða 18
(29) Blaðsíða 19
(30) Blaðsíða 20
(31) Blaðsíða 21
(32) Blaðsíða 22
(33) Blaðsíða 23
(34) Blaðsíða 24
(35) Blaðsíða 25
(36) Blaðsíða 26
(37) Blaðsíða 27
(38) Blaðsíða 28
(39) Blaðsíða 29
(40) Blaðsíða 30
(41) Blaðsíða 31
(42) Blaðsíða 32
(43) Blaðsíða 33
(44) Blaðsíða 34
(45) Saurblað
(46) Saurblað
(47) Band
(48) Band
(49) Kjölur
(50) Framsnið
(51) Kvarði
(52) Litaspjald


Det oldnorske verbum oplyst ved sammenligning med sanskrit og andre sprog af samme æt

Ár
1848
Tungumál
Norska
Blaðsíður
48