loading/hle�
(41) Blaðsíða 31 (41) Blaðsíða 31
51 Citater af Oldsagn. Herfor taler videre den paafaldende Lighed med Prakrit, hvor Endelsen mhi aldeles svarer til det oldn. mk, naar secs hen til, at Endevocalen i af de indiske En- delser, i Oldn., som i Gotisk, stadigen er bortfalden, og at h i Ordenes Ende jævnligen gaaer over til k. * Jeg formener derfor, at 1 P. Præs. Ind. af vera, oprindelig har hedt emk** som i Prakrit amhi, af Sanskr.,, asmi; at k senere er bortfalden; at ligeledes i andre Verha Endelsen opr. har været mk (med en Bindevocal foran), dernæst m, hvorpaa heller ikke Exempler mangle. Saaledes læses i den yngre Edda S. 97: ek hugdumst d. e. ek hugdum silt; i Fornmannasogur, 5, S. 25: eigi berjumst ek. -f Senere er ogsaa Endelsen m bortfalden. Det er mærkeligt, hvorledes i denne Hen- seende Oldnorsk staaer omtrent paa samme Trin, som Oldtydsk, hvor som ovennævnt den samme Endelse ligeledes viser sig at være beholdt fra Oldtiden, men dog at være i Afta- gende, medens Gotisk, som ellers har et mere antikt Præg, allerede har mistet denne En- delse (haar Verbum subst. undtages). Anden Pers. Sing. I Betegnelsen af denne afviger Imperfectum i 1ste Conj. fra Præsens. Aarsagen hertil synes at ligge i en forskjellig Oprindelse, da Kjendebogstavet - r i Præs. og 2den Conj. Impcrf. lettest udledes af Yerb. subst., medens - t i 1ste Conj. Imperf. lettest udledes af Pron. pu. Endelsen - s i Sanskrit gaaer i Oldn. jævnligen over til - r fen Overgang som ogsaa inden hvert enkelt Sprogs Omraade ikke er sjelden); i Analogie hermed er es i det nyere Sprog bleven er; jeg antager derfor, at Suffixet - r i anden Pers. oprindelig er lljælpeværbet es, der er bleven er, r, ligesom i Sanskrit - si erkjendes at være forkortet af asi, 2 P. af Verb. subst. At - t i 1 Conj. Imperf. kommer af pu, uagtet Tenuis istedetfor Aspirat, tor ansees for sikkert, naar man bemærker, at pu i Oldn. jævnligen hænges som Suffix til Verbet og da hedder - tu f. Ex. skaltu, du skal, ertu eller ert, du er, o. s. v. Paa samme Maade forklarer Bopp (v. Gram. S. 640 flg.) Oprindelsen af Tf, ta, i den tilsvarende Form i Sanskrit og bemærker derhos, at den er egen for det reduplicerede Præteritum, der svarer til Imperf. af den stærke ("den ældste) Conjugation i Oldnorsk. I de Verber, hvis Stamme ender paa t eller d, forandres delte foran Suffixet t til z, f. Ex. hr ed et, kvad, kvazt, du talte; bita, beil, beizt, du beed; * Man sammenligne IHY , Uh — likjast, at titpie, Egyr , kuli, at gjogle, kukl, Gjiiglerie, fFT^ , Strh, = Strikja, at prygle; 17? , rih = ra’klti, at ilgrkc. ** emk forekommer oftere f. Ex. Vafprudnismal, Str. 8. (Egisdrekka, Str. 14, men forklares i Almindelighed som en Contraction for em ek. f Rask, som i sin lille Grammatik S. 51 citerer disse Exempler, antager, at Pluralformen er brugt i Singular, en Vilkaarlighed, som man efter min Forklaringsmaade ei behover at tye til.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða I
(8) Blaðsíða II
(9) Blaðsíða III
(10) Blaðsíða IV
(11) Blaðsíða 1
(12) Blaðsíða 2
(13) Blaðsíða 3
(14) Blaðsíða 4
(15) Blaðsíða 5
(16) Blaðsíða 6
(17) Blaðsíða 7
(18) Blaðsíða 8
(19) Blaðsíða 9
(20) Blaðsíða 10
(21) Blaðsíða 11
(22) Blaðsíða 12
(23) Blaðsíða 13
(24) Blaðsíða 14
(25) Blaðsíða 15
(26) Blaðsíða 16
(27) Blaðsíða 17
(28) Blaðsíða 18
(29) Blaðsíða 19
(30) Blaðsíða 20
(31) Blaðsíða 21
(32) Blaðsíða 22
(33) Blaðsíða 23
(34) Blaðsíða 24
(35) Blaðsíða 25
(36) Blaðsíða 26
(37) Blaðsíða 27
(38) Blaðsíða 28
(39) Blaðsíða 29
(40) Blaðsíða 30
(41) Blaðsíða 31
(42) Blaðsíða 32
(43) Blaðsíða 33
(44) Blaðsíða 34
(45) Saurblað
(46) Saurblað
(47) Band
(48) Band
(49) Kjölur
(50) Framsnið
(51) Kvarði
(52) Litaspjald


Det oldnorske verbum oplyst ved sammenligning med sanskrit og andre sprog af samme æt

Ár
1848
Tungumál
Norska
Blaðsíður
48