loading/hle�
(43) Blaðsíða 33 (43) Blaðsíða 33
af den ældre Edda, betegne i al Fald Dualis. Man sammenligne saaledes, foruden de an- forte, folgende Steder: S. 55 Str. 59: vid finnumk, S. 103 Str. 53: skiljumk, - 80 — 22: hittumk, - 158 — 89: Idtumk; samt af Fagrskinna S. 36 1. 12 vér sættimk, * — - 130 1. 1 f. n. fundumk vér (efter en anden Læsemaade: funnumk vit.~) Her forekommer Formen dog et Par Steder med Piur. som Subject, saasom S. 45, 1. 3: vér berjumk, vi si aaes, med mindre man her kunde forklare det som Dual. forme- delst de to Partier; og S. 176, 1. 2 f. n. steypumk. Jeg henstiller til grundigere Kjendere af vort Oldsprog, om ikke Formen oprindelig kan have betegnet Dualis, men, efterhaanden, som Dualis, paa Pronominerne nær, forsvandt af Sproget, af Uagtsomhed kan' være bleven brugt for Pluralis. ** Anden Pers. Piur. Kjendebogstavet t forklares her let ligesom i 2denPers. Sing. Tredie Pers. Piur. har i Oldnorsk mistet sin oprindelige Endelse, og ender kun paa den Yocal, der bandt samme til Stammen. Bindevocaler. Personalendelserne slutte sig snart umiddelbart til Stammen, snart skyde de en Bindevocal ind imellem, i Sanskrit i eller a, i Oldnorsk i eller a (eller m). f * lier cr vel vér (Plur.) Subj. men Talen er kun om to. ** Jeg maa, maaskee til Overflod, tilfoie, at det ingenlunde er min Mening at ville bestride den Sætning, at Endelsen umk, kan have sin Op- rindelse af mik; den staaer fast nok; men jeg vil kun henlede Opmærksomheden paa, Sand- synligheden af, at denne Endelse i flere Til- fælde har anden Oprindelse, for at det kan blive nærmere undersogt, om ikke den almin- delige Forklaringsmaades Gyldighed indskræn- ker sig til de Tilfælde, hvor mik ikke refererer sig til Subjectet, altsaa ikke er reflexiv, saasom d. æ. Edda, S. 16: stodumk, S. 22: verpumk, o. s. v. -J- Det er mærkeligt, at Bindevocalcn i Piur., i Præsens er variabel, men i Impcrf. i alle Per- soner cr w, hvilket saaledes synes tillige at være Pluralis Mærke, der er forklarligt i Im- perf., uden at anvendes i Præsens, saafremt hiint Tempus kan antages nærmere beslægtet med Nomina (cfr. S.24-26). Blandt de nyere Dia- Iccter, som forlængst have mistet Personalen- delserne, har den valderske og hallingdalske beholdt Endevocalcn o i Plur. af Imperf. af Verba med Omlyd, f. Ex.: dei voro, de vare; dei dotto, de faldt; me vorto, vi bleve, og fl. Man kunde antage, at den labiale Vocal her stod i Forbindelse med «-Lyden i Pluralendel- ser af Nomina, saafremt denne ikke her egent- lig tilborte Nomina neutr. generis. At Conjunctiv saavel i Plur., som i Sing. bar i, kan have sin Grund i, at Conjunctivmærket fortrænger Plu- ralmærkct. Nogle ældre germaniske Sprog have ligeledes beholdt «- eller o-I.yden i Imperf. Plur., efterat Personsbetegnelserne ere bort- faldne; saaledes Angelsachsislt - on, Oldsacli- sisk - un. I det sidste viser ogsaa Nomina en Forkjærlighed for o- og u-Lvden i Pluralis.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða I
(8) Blaðsíða II
(9) Blaðsíða III
(10) Blaðsíða IV
(11) Blaðsíða 1
(12) Blaðsíða 2
(13) Blaðsíða 3
(14) Blaðsíða 4
(15) Blaðsíða 5
(16) Blaðsíða 6
(17) Blaðsíða 7
(18) Blaðsíða 8
(19) Blaðsíða 9
(20) Blaðsíða 10
(21) Blaðsíða 11
(22) Blaðsíða 12
(23) Blaðsíða 13
(24) Blaðsíða 14
(25) Blaðsíða 15
(26) Blaðsíða 16
(27) Blaðsíða 17
(28) Blaðsíða 18
(29) Blaðsíða 19
(30) Blaðsíða 20
(31) Blaðsíða 21
(32) Blaðsíða 22
(33) Blaðsíða 23
(34) Blaðsíða 24
(35) Blaðsíða 25
(36) Blaðsíða 26
(37) Blaðsíða 27
(38) Blaðsíða 28
(39) Blaðsíða 29
(40) Blaðsíða 30
(41) Blaðsíða 31
(42) Blaðsíða 32
(43) Blaðsíða 33
(44) Blaðsíða 34
(45) Saurblað
(46) Saurblað
(47) Band
(48) Band
(49) Kjölur
(50) Framsnið
(51) Kvarði
(52) Litaspjald


Det oldnorske verbum oplyst ved sammenligning med sanskrit og andre sprog af samme æt

Ár
1848
Tungumál
Norska
Blaðsíður
48