loading/hle�
(15) Blaðsíða 9 (15) Blaðsíða 9
9 stansk go, hindui HT, gå og 9U> oldpersisk tja; nypers. keh; gotisk ei, pata, patei, angelsachsisk pat, engelsk that; skotsk at; græsk oti; latinsk qvod og ut; tydsk das s; hollandsk dat; lettisk led; litthauisk kad. Den blotte Sammenligning mellem disse Ord og de ovenfor S. 3 og 4anfortePro- nomina vil vække Formodning om fælleds Oprindelse, og denne lader sig end yderligere bevise ogsaa for de Sprogs Vedkommende, hvor den ikke allerede er erkjendt. At sanskr. TJ7T\ jat, med den pronominale Betydn. forener Betydn. at, anfores ei hos Wilson, men sees af Steder som Tik rraTRTrT nTR1 • • • *T<TT • • • <TTTyr <TTTTnTc'EpTT, kim, tavdpakrtam rdgan . .. majå . . . jadaham tåditastvajd, d. e. hvad Uret er dig tilfoiet af mig, Konge, at jeg er bleven fældet af dig? See Westergaards Sanskrit Læsebog, S. 45, 1. 21, 22. I Zendsproget haves endnu intet paalideligt Lexicon; men at jat foruden at være Pron. rel. ogsaa betyder at, sees af Steder som jat kerendit, for at han skulde gjorc — Journ. Asiat. IV S. T. IV. p. 479 —; tat jasat djaptem jat hé putro usazajata, d. e. den For deel er bleven ham til Deel, at en Son er ham fodt — ib. p. 491 —; jat javo pdurus bavat, at Kornet kan være rigeligt — Yagna I. p. 422. Nott. p. 147 — Ogsaa jafa, at, f. Ex. jota azem bandajéni, at jeg binder. Det hinduiske 5Tt> go og .J, gu, opfores af Garcin de Tassy, Rudiments de la langue hindouie p. 34 og 58 baade som Pron. relat. og som Conj. que, si. Det oldper- siske tja er baade pron. relat. og conj. at — cfr. Glossaret til Benfey, die persischen Keilinschriften —; det samme gjælder om det nypers. keh. Det got. ei, baade Pron. rel. og at, conjunet. f. Ex. Luc. 20, 7: andhofun, ei ni vissedeina d. e. de svarede, at de ikke vidste det. pata, neutr. af det dem. Pron. bruges ei sjelden foran Infinitiver, som den græske Artikel, f. Ex. Mark. 10, 40: pata du sitan = ro Se xaSiøai; ib. 9, 10: pata us daupaim usstandan = ro én vmpwv dva6rr/vai. Formen patei er en Sammensætning af de to foregaaende og bruges baade som pron. rel. = os, og som conj. -= oti. Talrige Exempler haves hos Schulze, gothisches Glossar S. 66 flg. Det angels. pat og eng. that er neutr. af pron. demonstr., ligefrem brugt som conj., og det skotske at er aldeles synonymt med det oldn. at; det bruges ifolge Jamieson’s scottish dictionary, baade som .conj. og som pron. relat., hvilket nedenfor vil sees ogsaa at være Tilfælde med det oldn. at. Det græske oti ansees af Benfey — griech. Wur- zellexicon II. S. 148 — for identisk med o,n ell. otti, neutr. af døns *■ At den lat. Ogsaa Iva er sikkerlig en relativ Formation = If-T, jena, instrum. sing. af det rel. Pron. i Betydn. — lat. quo, der, som bekjendt, ogsaa bruges i Betydningen for at. 2


Om pronomen relativum og nogle relative conjunctioner i vor oldsprog

Ár
1850
Tungumál
Norska
Blaðsíður
24