loading/hle�
(18) Blaðsíða 12 (18) Blaðsíða 12
12 Den sammenlignende Conjunction sees saaledes stadigen at hore til samme Prono- minalclasse, som den, der tjener til Betegnelse af det relative Forhold. Det er derfor rimeligere at ansee enn for et Derivat af Relativet er, end for en ved Aphæresis frem- kommen Form af det demonstrative Pronomens Accusativ. Jeg formener saaledes at have godtgjort, at vort oldn. pron. relat. es ell. er, soin hidtil har været anseet for inflexibelt, dog i en forhistorisk Tid har været' flecteret. — Medens der i vore ældste Skrifter ikke findes Spor til nogen Bevidsthed om, at de her behandlede Conjunctioner ere Flexionsformer, haves dog liere Exempler paa, at deres relative Oprindelse endnu stod klar for Bevidstheden; thi saavel at som en * bruges lige- frem som relative Pronominer, f. Ex. ovenfor S. 10, og Strengleikar S. 63 1. 29: En sit hin rica (ru systir Miluns, en fostrade sun peirra d. e. Og den rige Frue, Miluns Sdsler, som fostrede deres Son. Paa den anden Side bruges er i samme Betydning som at, f. Ex. En Helga Drop- laugarsyni likadi illa, er fé kom firir vig Tordy fils d. e. Og H. D. syntes ikke om, at Betaling erlagdes for Ts. Drab. — Sagan af Helga Og Grimi Droplaugarsonum, utg. af K. Gislasyni — S. 11. pat var nokkurum vetrum fyrr, er peir nafnar fundust d haustpingi d. e. Det var nogle Fintre for, at disse Navner (d. e. Mænd af samme Navn) modtes paa Ilostthinget. — ib. S. 18. En han kvazt . . litt njota pess, er han fæddi Helga Asbjarnarsyni barn etc. d. c. Og han sagde, at han havde liden Nytte af, at han opfddde Barn for II. A. I Betydning af ef bruges er f. Ex. Strengleikar S. 7 1. 25: Nu er per likar her huilazt til pess er per bætezt oc batnar, giarna skulom ver per med godvilia piona d. e. Nu, dersom det behager dig at hvile her hidtil du helbredes og bliver frisk, skulle vi gjerne med Velvillie tjene dig. I samme Betydning bruges zend. jat f. Ex. j at aété joi mazdajasna .... nas dum fragasann d. e. om de, der ere Ormuzd-Dyrkere .... nærme sig en Ddd. Bopp v. Gr. S. 1105. Endelig bruges ogsaa en i Betydning af ef, f. Ex. i Olafs Saga hins helga S. 83 I. 11: „en pu meyer ut komazt pa ertu holpennu d. e. dersom du formaner at komme ud, da er du hjulpen. *) Kun i graphisk Henseende er en forskjellig fra enn, ligesom got. pan fra tydsk dantt.


Om pronomen relativum og nogle relative conjunctioner i vor oldsprog

Ár
1850
Tungumál
Norska
Blaðsíður
24