loading/hle�
(54) Page 8 (54) Page 8
8 URAFKKELS SAGA. saa end ikke fandt det andct. Han red da nster paa over de langstrakte Ilöje i Hrafnkelsdal; mcn da han kommcr ned til Grjottcig, horer han en Brægen fra Bjærgkloften, hvor han íör var redet forhi, og seer tredivc Faar komme henimod sig, de samme, som havde været borte en Uge; og han drev disse hjem med det andet Kvæg. Hesten var aldeles vaad af Svcd, saa at det dryppede af hvert Haar; dcn var megct overstænket med Dynd og over- maade træt; den vælter sig tolv Gange om, og vrinsker derefter höjt, hvorpaa den begynder at lobe hurtigt ned ad Vejen. Einar vender sig efter Hesten, og soger at komme foran den, forat standse den og fore den tilbage til Hop- pernc; men den var saa vild, at Einar ikke kunde kommc i Nærhedcn af den. Hesten lober ned gjenncm Dalen og standser ikke för end dcn kommer hjem til Adelbol; da sad Hrafnkel vcd Bordet; og da Hesten kommcr til Dören. vrinsker den höjt. Hrafnkel sagde ti! en Pige, som var- tede op ved Bordet, at hun skulde gaa til Dören, „thi en Hest vrinskede, og det tyktes mig at være ligt Frevfaxes Vrinsken.” Hun gaar hen i Dören og seer Freyfaxe meget ilde tilredt; hun siger til Ilrafnkel, at Freyfaxe var uden- for Dören, og saa meget smudsig ud. „Hvad mon Drengen vil, siden han er kommct hjem?” siger Hrafnkel, „ikkc varsler dctte noget godt.” Dcrpaa gik han ud, seer Frey- faxe og siger til den: „Udc tykkes dct mig, at du paa denne Maade er blcvet behandlct, min Fostersön! men hjemme har du haft din Forstand, eftersom du underrctter mig derom, og dette skal blive hævnet; gaa du nu til dit Stod.” Hesten gik strax op gjennem Dalen til sit Stod. Hrafnkel gaar i Seng om Aftenen, og sover hele Nattcn; men om Morgcnen lod han sig tage og sadle cn Ilest, og rider op til Sæteren; han rider i blaa Klæder; en Oxe
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Page [1]
(6) Page [2]
(7) Page [3]
(8) Page [4]
(9) Page [5]
(10) Page [6]
(11) Page [7]
(12) Page [8]
(13) Page [9]
(14) Page [10]
(15) Page 1
(16) Page 2
(17) Page 3
(18) Page 4
(19) Page 5
(20) Page 6
(21) Page 7
(22) Page 8
(23) Page 9
(24) Page 10
(25) Page 11
(26) Page 12
(27) Page 13
(28) Page 14
(29) Page 15
(30) Page 16
(31) Page 17
(32) Page 18
(33) Page 19
(34) Page 20
(35) Page 21
(36) Page 22
(37) Page 23
(38) Page 24
(39) Page 25
(40) Page 26
(41) Page 27
(42) Page 28
(43) Page 29
(44) Page 30
(45) Page 31
(46) Page 32
(47) Page 1
(48) Page 2
(49) Page 3
(50) Page 4
(51) Page 5
(52) Page 6
(53) Page 7
(54) Page 8
(55) Page 9
(56) Page 10
(57) Page 11
(58) Page 12
(59) Page 13
(60) Page 14
(61) Page 15
(62) Page 16
(63) Page 17
(64) Page 18
(65) Page 19
(66) Page 20
(67) Page 21
(68) Page 22
(69) Page 23
(70) Page 24
(71) Page 25
(72) Page 26
(73) Page 27
(74) Page 28
(75) Page 29
(76) Page 30
(77) Page 31
(78) Page 32
(79) Page 33
(80) Page 34
(81) Rear Flyleaf
(82) Rear Flyleaf
(83) Rear Board
(84) Rear Board
(85) Spine
(86) Fore Edge
(87) Scale
(88) Color Palette