loading/hle�
(6) Blaðsíða [2] (6) Blaðsíða [2]
DET NORDISKE LÍTERATUR-SAMFUND. Nordens Sprog udgjdre tilsammen cen Stamme med en bestemt Ejendommeiighed, som tydeiigst aabenbarer sig i de æidste Levninger af nordisk Sprog og Literatur. Jo mere derfor disse udbredes, og jo mere overhovedet Kund- skaben til vor ældre Líteratur fremmes i Folket, med desto större Kraft ville vi kunne værne om vor egen Nationalitet, desto stærkere vil Folelsen af Nordens aandelige Enhed biive og desto inderligere det Fællesliv, hvori Nordens ejen- dommelige Aand vil kunne udgyde sig. De Stifteiser og Foreninger hos os, som have nordiske Oldskrifters Udgivelse tii Formaal, have kun i en ringe Grad havt den almindelige Udbredelse for Öje; de af dem udgivne Skrifter ere fornemmelig bestemte blot for dem, som ere fortroelige med Nordens Oidsprog, medens man til Studiet heraf endnu savner de vigtigste og nodvendigste Hjælpcmidler. Ligesaa utilgjængelige for den störrc Almenhed ere Levningerne fra den danske Middelalder, der paa vor Side udfylder Pladsen mellem Nordens Old-Literatur og den nyere. Vi Undertegnede have derfor stiftet et nordisk Literatur- Samfund, hvis Formaal det er at udbrede Iíundskab til Nordens ældre Literatur, navnlig ved at udgive nordiske Oldskrifter paa en med Almenhedens Tarv overenstemmende Maade, og ved at udbrede disse i saa vid en Kreds som muligt. Samfundet skal derfor nærmest foranstalte Haand- udgaver af de vigtigste islandske og andre oldnordiske Skrifter med en vel bearbejdet Text, og skal ved Siden heraf ogsaa soge at fremkalde lignende Udgaver af de senere Sprogmindesmærker, navnlig af Levningerne fra vor egen Middelalder. Men da Kundskaben til Nordens Oldsprog
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða [5]
(10) Blaðsíða [6]
(11) Blaðsíða [7]
(12) Blaðsíða [8]
(13) Blaðsíða [9]
(14) Blaðsíða [10]
(15) Blaðsíða 1
(16) Blaðsíða 2
(17) Blaðsíða 3
(18) Blaðsíða 4
(19) Blaðsíða 5
(20) Blaðsíða 6
(21) Blaðsíða 7
(22) Blaðsíða 8
(23) Blaðsíða 9
(24) Blaðsíða 10
(25) Blaðsíða 11
(26) Blaðsíða 12
(27) Blaðsíða 13
(28) Blaðsíða 14
(29) Blaðsíða 15
(30) Blaðsíða 16
(31) Blaðsíða 17
(32) Blaðsíða 18
(33) Blaðsíða 19
(34) Blaðsíða 20
(35) Blaðsíða 21
(36) Blaðsíða 22
(37) Blaðsíða 23
(38) Blaðsíða 24
(39) Blaðsíða 25
(40) Blaðsíða 26
(41) Blaðsíða 27
(42) Blaðsíða 28
(43) Blaðsíða 29
(44) Blaðsíða 30
(45) Blaðsíða 31
(46) Blaðsíða 32
(47) Blaðsíða 1
(48) Blaðsíða 2
(49) Blaðsíða 3
(50) Blaðsíða 4
(51) Blaðsíða 5
(52) Blaðsíða 6
(53) Blaðsíða 7
(54) Blaðsíða 8
(55) Blaðsíða 9
(56) Blaðsíða 10
(57) Blaðsíða 11
(58) Blaðsíða 12
(59) Blaðsíða 13
(60) Blaðsíða 14
(61) Blaðsíða 15
(62) Blaðsíða 16
(63) Blaðsíða 17
(64) Blaðsíða 18
(65) Blaðsíða 19
(66) Blaðsíða 20
(67) Blaðsíða 21
(68) Blaðsíða 22
(69) Blaðsíða 23
(70) Blaðsíða 24
(71) Blaðsíða 25
(72) Blaðsíða 26
(73) Blaðsíða 27
(74) Blaðsíða 28
(75) Blaðsíða 29
(76) Blaðsíða 30
(77) Blaðsíða 31
(78) Blaðsíða 32
(79) Blaðsíða 33
(80) Blaðsíða 34
(81) Saurblað
(82) Saurblað
(83) Band
(84) Band
(85) Kjölur
(86) Framsnið
(87) Kvarði
(88) Litaspjald