loading/hle�
(69) Blaðsíða 23 (69) Blaðsíða 23
HRAFNKELS SAGA. Thorgoir og Sam gik da og sattc Fuldbyrdelscsdommen i Verk; derpaa gik de tilbagc, tog Hrafnkel og hans Mænd ncd, og satte dem ncd i Tunet; Blodct var da sunket dcm ned for Öjncne. Da sagdc Thorgeir til Sam, at han skulde gjöre ved Hrafnkel, bvad han vildc; thi jeg svnes rm, at det ikke er vanskeligt at gjöre mcd ham, hvad man vil. Sam svarer da: ,,to Vilkaar giver jeg dig at vælge imellem, Hrafnkel! dct cnc cr, at du skal tilligemed de Mænd, som jeg vil bestcmme, fores bort fra Gaarden og dræbcs; men eftersom du har cn stor Börncílok at sörge for, saa vil jeg forunde dig, at du forsörger dem. Og hvis du vil modtage Livct, da fly t bort fra Adelbol mcd alle dinc Folk, og kun det Gods skal du have, som jeg tilsteder, og dette vil værc saare lidt; men jeg vil tagc dine faste Ejendomme og hcle Ilovdingskabct; aldrig maa du eller dine Arvinger gjöre Paastand herpaa; hellcr ikke maa du være nærmere cnd osten for Fljotsdalsherrcdct; og giv mig nu Haandslag derpaa, hvis du vil modtage dette Tilbud.” Hrafnkel svarede: „Mange vilde vcl foretrække en brad Dod for saa- danne Mishandlinger; mcn dct monne gaa mig, som rnange andre, at Livet vil jeg vælge, hvis det staar til mig; og jeg gjör det mest for mine Sönners Skvld, thi kun lidcn Forfremmclse villc de naa, hvis jeg dor fra dem.’’ Hrafnkel blev da lost, og han overgav Sam Selvdömmet. Sam lil- delte Hrafnkel det Gods, som han vilde, og det var saare lidt. Sit Spyd havde Hrafnkel med sig, men ikke llere Vaaben. Samme Dag flyttede Hrafnkel bort fra Adelbol med alle sine Folk. — Thorkel sagdc da til Sam: ,,Ikke veed jeg, hvi du gjör dette; selv vil du mest komme til at fortryde dette, at du skjenker Hrafnkel Livet.” Sam svarede, at det fik saa være. — Hrafnkel flyttede nu sit Gods oster paa over Fljotsdalshcrredet, tværs ovcr Fljots—
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða [5]
(10) Blaðsíða [6]
(11) Blaðsíða [7]
(12) Blaðsíða [8]
(13) Blaðsíða [9]
(14) Blaðsíða [10]
(15) Blaðsíða 1
(16) Blaðsíða 2
(17) Blaðsíða 3
(18) Blaðsíða 4
(19) Blaðsíða 5
(20) Blaðsíða 6
(21) Blaðsíða 7
(22) Blaðsíða 8
(23) Blaðsíða 9
(24) Blaðsíða 10
(25) Blaðsíða 11
(26) Blaðsíða 12
(27) Blaðsíða 13
(28) Blaðsíða 14
(29) Blaðsíða 15
(30) Blaðsíða 16
(31) Blaðsíða 17
(32) Blaðsíða 18
(33) Blaðsíða 19
(34) Blaðsíða 20
(35) Blaðsíða 21
(36) Blaðsíða 22
(37) Blaðsíða 23
(38) Blaðsíða 24
(39) Blaðsíða 25
(40) Blaðsíða 26
(41) Blaðsíða 27
(42) Blaðsíða 28
(43) Blaðsíða 29
(44) Blaðsíða 30
(45) Blaðsíða 31
(46) Blaðsíða 32
(47) Blaðsíða 1
(48) Blaðsíða 2
(49) Blaðsíða 3
(50) Blaðsíða 4
(51) Blaðsíða 5
(52) Blaðsíða 6
(53) Blaðsíða 7
(54) Blaðsíða 8
(55) Blaðsíða 9
(56) Blaðsíða 10
(57) Blaðsíða 11
(58) Blaðsíða 12
(59) Blaðsíða 13
(60) Blaðsíða 14
(61) Blaðsíða 15
(62) Blaðsíða 16
(63) Blaðsíða 17
(64) Blaðsíða 18
(65) Blaðsíða 19
(66) Blaðsíða 20
(67) Blaðsíða 21
(68) Blaðsíða 22
(69) Blaðsíða 23
(70) Blaðsíða 24
(71) Blaðsíða 25
(72) Blaðsíða 26
(73) Blaðsíða 27
(74) Blaðsíða 28
(75) Blaðsíða 29
(76) Blaðsíða 30
(77) Blaðsíða 31
(78) Blaðsíða 32
(79) Blaðsíða 33
(80) Blaðsíða 34
(81) Saurblað
(82) Saurblað
(83) Band
(84) Band
(85) Kjölur
(86) Framsnið
(87) Kvarði
(88) Litaspjald