loading/hle�
(7) Blaðsíða [3] (7) Blaðsíða [3]
er saa lidet udbredt, skal Samfundet, i det mindste indtil Tilvejebringelsen af andre fornodne Hjælpemidler gjör det overllodigt, ledsage hine Textudgaver med Oversættelser eller saadanne Oplysninger, som ere nodvendige til fuld- stændig at forstaae det udgivne. De af Samfuridet be- sörgede Skrifter skulle indrettes saaledes, at Texterne og Oversættelserne eller Oplysningerne kunne samles i særskilte Bind. Vi haabc, at lignende Samfund i Norge og Sverrig ville beskjæftige sig med dc disse Lande merc særligt ved- kommendc Levninger af Nordens ældre Literatur ved Siden af de for os alle fælles oldnordiske Skrifter, og vi tör for- udsætte, at saadanne Samfund ville træde i en virksom For- bindelse med det af os dannede, og navnlig ved en gjen- sidig Udvexling af de udgivne Skrifter bidrage til det fælles Formaals Fremme i en större og videre Kreds. Det af os stiftede Samfund, der slutter sig til og be- grændses af den Arna-Magnæanske Stiftelse, det kongelige nordiske Oldskrift-Selskab, den historiske Forening og Sam- fundet til den danske Literaturs Fremme, horer til den Klasse af Selskaber, hvis' nærmeste Formaal er Kundskabs Ud- bredelse blandt Folket ogsaa udenfor de Lærdes Kreds. Det er fornemmelig paa den yngre Slægt, og gjennem den, at Samfundet kan virke og udrette noget betydeligt, men vi indbyde alle, der haY'e den nordiske Nationalitet kjær, til at slutte sig til os og ved Medvirkning eller Unier- stöttelse bidrage til, at Samfundet kan udrette, hvad det har sat sig til Formaal. De forelobige Love, som vi have vedtaget for det nordiske Literatur-Samfund, ere: § 1. Samfundet har til Formaal, at fremme Kund- skab til Nordens ældre Literatur, nærmest vcd at udgive og udbrede nordiske Oldskrifter og de til disses Benyttelse fornodne ITjælpemidler. § 2. Aarlig afholdes i Kjabenhavn et Mede, hvor- paa samtlige Medlemmer have Stemmeret. § 3. Til at bestyre Samfundets Anliggender vælges paa det aarlige Mode et Raad af 5 Medlemmer. Af disse ‘afgaae efter det förste Aar trc, næste Aar to, og saa fremdelcs.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða [5]
(10) Blaðsíða [6]
(11) Blaðsíða [7]
(12) Blaðsíða [8]
(13) Blaðsíða [9]
(14) Blaðsíða [10]
(15) Blaðsíða 1
(16) Blaðsíða 2
(17) Blaðsíða 3
(18) Blaðsíða 4
(19) Blaðsíða 5
(20) Blaðsíða 6
(21) Blaðsíða 7
(22) Blaðsíða 8
(23) Blaðsíða 9
(24) Blaðsíða 10
(25) Blaðsíða 11
(26) Blaðsíða 12
(27) Blaðsíða 13
(28) Blaðsíða 14
(29) Blaðsíða 15
(30) Blaðsíða 16
(31) Blaðsíða 17
(32) Blaðsíða 18
(33) Blaðsíða 19
(34) Blaðsíða 20
(35) Blaðsíða 21
(36) Blaðsíða 22
(37) Blaðsíða 23
(38) Blaðsíða 24
(39) Blaðsíða 25
(40) Blaðsíða 26
(41) Blaðsíða 27
(42) Blaðsíða 28
(43) Blaðsíða 29
(44) Blaðsíða 30
(45) Blaðsíða 31
(46) Blaðsíða 32
(47) Blaðsíða 1
(48) Blaðsíða 2
(49) Blaðsíða 3
(50) Blaðsíða 4
(51) Blaðsíða 5
(52) Blaðsíða 6
(53) Blaðsíða 7
(54) Blaðsíða 8
(55) Blaðsíða 9
(56) Blaðsíða 10
(57) Blaðsíða 11
(58) Blaðsíða 12
(59) Blaðsíða 13
(60) Blaðsíða 14
(61) Blaðsíða 15
(62) Blaðsíða 16
(63) Blaðsíða 17
(64) Blaðsíða 18
(65) Blaðsíða 19
(66) Blaðsíða 20
(67) Blaðsíða 21
(68) Blaðsíða 22
(69) Blaðsíða 23
(70) Blaðsíða 24
(71) Blaðsíða 25
(72) Blaðsíða 26
(73) Blaðsíða 27
(74) Blaðsíða 28
(75) Blaðsíða 29
(76) Blaðsíða 30
(77) Blaðsíða 31
(78) Blaðsíða 32
(79) Blaðsíða 33
(80) Blaðsíða 34
(81) Saurblað
(82) Saurblað
(83) Band
(84) Band
(85) Kjölur
(86) Framsnið
(87) Kvarði
(88) Litaspjald