loading/hle�
(76) Page 30 (76) Page 30
30 HRAFiNKELS SAGA. til Adclbol, medens Myren er imellem.” Eyvind svarer: ,,lkke vil jeg fly for Mænd, soin jeg ikke har tilföjet noget ondt.” De ride saa op paa Aascn; der staa nogle smaa Höje, hvorved der er en meget bar, paa alle Sider brat, Sandbanke. Eyvind rider hen til Banken, stiger der af Hcstcn og venter paa hine; han sagdc da: ,,nu skulle vi snart lære at kjende deres Ærende.” Derpaa gaa dc op paa Banken og brvde der Stene op. Hrafnkel drejer af fra Vejen og svd paa til Banken; han vexlede ikke et Ord med Evvind, men gjorde strax Angreb. Eyvind forsvarede sig vel og tappert. Hans Skosvcnd liolclt sig ikke for kraftfuld nok til Strid, tog derfor sin Ilest og rider væster paa over Fjældaasen til Adelbol og fortællcr Sam, hvilken Leg der foregik. Sam var strax redc og sendte efler Folk; de bleve tyve til- sammen; denne Flok var vel udrustet. Sam rider ester paa til Hcden did, hvor Kampen havde været. Da er alt afgjort mellem dem; Hrafnkel red da ester paa fra sit Verk; Eyvind var falden og alle hans Mænd. Det förste Sam gjorde var at undersoge, om der var Liv endnu i Broderen; men det var trolig gjort — de vare dode, alle fem. Der var og faldet tolv Mænd af Hrafnkels, men de ©vrige sex rede bort. Sam dvælede der kun kort; han og hans Folk rede strax efter Hrafnkel og hans Folge, der rede til saa hurtigt de kunde, men de havde modige Heste. Da sagde Sam: „Naa dcm kunne vi, thi de have medige Heste, men alle vore ere friske, og vi villc i det mindste være nær ved at naa dem, förend de komme ud af Hcden.” Da var Hrafnkel kommcn ester paa over Oxemyren. Nu ride begge Parter, indtil Sam kommer til Randen af Heden; da saa han, at Hrafnkel var kommen langt ncd i Bakkerne; og indseer nu, at han vil undslippe ned tilHerredet; han sagde da: „Her ville vi ven.de tilbage, Hrafnkel vil nu havc
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Page [1]
(6) Page [2]
(7) Page [3]
(8) Page [4]
(9) Page [5]
(10) Page [6]
(11) Page [7]
(12) Page [8]
(13) Page [9]
(14) Page [10]
(15) Page 1
(16) Page 2
(17) Page 3
(18) Page 4
(19) Page 5
(20) Page 6
(21) Page 7
(22) Page 8
(23) Page 9
(24) Page 10
(25) Page 11
(26) Page 12
(27) Page 13
(28) Page 14
(29) Page 15
(30) Page 16
(31) Page 17
(32) Page 18
(33) Page 19
(34) Page 20
(35) Page 21
(36) Page 22
(37) Page 23
(38) Page 24
(39) Page 25
(40) Page 26
(41) Page 27
(42) Page 28
(43) Page 29
(44) Page 30
(45) Page 31
(46) Page 32
(47) Page 1
(48) Page 2
(49) Page 3
(50) Page 4
(51) Page 5
(52) Page 6
(53) Page 7
(54) Page 8
(55) Page 9
(56) Page 10
(57) Page 11
(58) Page 12
(59) Page 13
(60) Page 14
(61) Page 15
(62) Page 16
(63) Page 17
(64) Page 18
(65) Page 19
(66) Page 20
(67) Page 21
(68) Page 22
(69) Page 23
(70) Page 24
(71) Page 25
(72) Page 26
(73) Page 27
(74) Page 28
(75) Page 29
(76) Page 30
(77) Page 31
(78) Page 32
(79) Page 33
(80) Page 34
(81) Rear Flyleaf
(82) Rear Flyleaf
(83) Rear Board
(84) Rear Board
(85) Spine
(86) Fore Edge
(87) Scale
(88) Color Palette