loading/hle�
(15) Blaðsíða 15 (15) Blaðsíða 15
Tillccg og Forandringer, som siden ere vedtagne. 1_) -L HlSclet clen 28de yipril 1825 bijaldt Selshabet, at Embedsmcendene i Forbinclehe med OidsL-riJt- A/delin- gens herrœrende Mecllem/ner ajholde Bestyrelscsmö- der til mindre belydelige Sagers AJgjörehe og betyde- ligereSagers Overveiehe UlL'orberedelse Jor Jdovedmö- der/ie. 2) J Mödet den 10 Jant/ar 1826 beslemtes, at JT. 7 af Eedlœglerne angaaende ooerordentlige Medlemmer síulde Jalde bort. 3J J Möclet den 15 Marls 1827 t’edtoges, al Beslemmel- sen i Vedtœglernes 3 JT, al de ordenllige indenlandske Medlemmer ere Jbrpliglede til at holde Tidskrijlel, skulde borljalde. 4) / Mödet den 5le jJpril 1S27 vedtoges, at det begyndte Tidsblad sktdde gaaeind, og deri/nod Tid efter andeti udgivés en Oversigt ot'er Selskabels Forliandlinger tilU- gemed Jíegnskabet over Selskabels I^engcvœsen. 5) J Mödet den 15de Novembcr 1827 vedtoges, at Sel- skabets ordentlige Medle/nmer kunne, istedcnjor det besle/nte aarlige Bidrag aj i det mindste 3 Bbcllr Sölv, tilSelskabelsKasse erltrgge paa een Gang i det mind- ste 50 libdlr. Sölv, hvilke slrax anvendes iil Fondels Forögehe.


Samþykktir

Samþyktir hins Konúngliga Norræna Fornfræda Félags =
Ár
1829
Tungumál
Ýmis tungumál
Blaðsíður
16