loading/hle�
(10) Blaðsíða VI (10) Blaðsíða VI
VI Iand, Frankrige og Tydskland almindcligc Riddcr- og Heltc-Ælvcntyr, der besörgedcs i Norge under KongHaakon Haakonssön og hans nærmeste Eftcrfölgeres Regjering, især ved Haakon Haakonssöns cgen, og senere ved hans Sönncsöns Dronning Eufemia’s Foranstaltning. Rlandt disse kunne nævnes: Flores og Blanzeflor, Tristram og Isodd, Artus og hans Riddere, o. fl.; hcrhen hörer og Yilkinasaga, en Oversættelse af den tydskc Bearbcidelse af Völsunga-Sagnene. Et herligt og i sit Slags eneste Skrift er dct bekjendte „Konungsskuggsjá“ ellcr Kongespeilct, forfattet paa Helgeland omtrcnt ved Aar 1200, indeholdende philo— sophisk-rcligiöse Betragtninger og praktiskc Leveregler for Handelsmænd, Krigcre og Hofmænd, alt i et særdcles ziirligt Sprog. Dcn bekjendte, för omtalte Snorre Sturlasön paa Island tillægger man den saa- kaldle yngre Edda, fremstillende det hedenske Religionssystcm, og ledsaget af Skálda, en Anvisning til at gjörc Vers, mcd cn Mængde Exempler, hentede fra de bedstc Skalde. Endelig har man cn ovcrordcntlig Mængdc (flere Tusender) af Brcve, ofTentlige og private, forfattede i det oldnorske Sprog, ikke, som i andre Lande sædvanligt, paa Latin. Sproget i disse Breve er nogenlunde rcnt til endnu ovcr Aar 1100. Dcn poetiske Literaturs bcdste Del bestaar af de ældstc mythisk-heroiske Digte og dc navngivrie Skaldcs Iívad. De förste, hvoraf den ældre Edda indeholder de flestc, crc meget ganrlc, og neppc noget af dem yngre end dct Odc Aarhundrede; en- kclte, som Völuspá, naar vcl cndog op i dct Gte eller 7de. Hvor disse Kvad cre at henföre, cr klart nok, thi da de ere blevne til förend Island opdagedes, tilhöre de ene og alene Norge. De navngivne Skaldes Kvad findes mestendels opbevarede i Kongesagaerne styk- kevis som Bestjrkelse for Saridhcden af dcnne cller hin Beretning. De ældste af disse Skaldcr varc norske, f. Ex. Thjodolf fra Hvin, Thorbjörn Hornklofc, Ey- vind Skaldaspillcr o. a. Fra dcn förste liar man cndnu dct Meste af ct stort mythologisk Digt om Thors Kamp med Geirröd og Rugner, kaldet Haustlöng. Af Eyvind bcsidde vi det fortræffcligeHakonarmál, som ogsaa her meddeles. Siden var det især Islændinger, der befattede sig incd Digtekunsten, af saadanne Skalder kunne nævnes Einar Skaalaglam under Haakon Jarl, Halfred Vandrædaskald under Olaf Tryggvesön, Sighvat undcr Olaf dcn Hcllige og Sönnen Magnus, Arnor Jar- laskald undcr Harald Haardraade. Senere opstode de saakaldte Ri'inur, hvorved især liistoriske Sagaer para- phraseredes. I Norge og paa Færöerne og Orknöerne danncde de Overgangen til de saakaldte Kæmpeviser. I nærværcnde Læscbog cre de prosaiskc Stykkcr anförte i historisk Orden efter Matcricn, nemlig af mythiske Bcrctriingcr No. 1—3; Bcrctningcr af norske Konge- sagaer No. 1—8; Bcrctningcr af islandske Sagacr, oplysende Skikke og Sæder i Norge i Middelalderen 9- 11; Bcrctninger om Ilelte paa Island og i Norge 12, 13; Pröve af cn ovcrsat Ridderroman, No. 14; af Kongcspeilet, No. 15; Homilier og Prædikener, No. 1G. Endelig cre Prövcr paa dcn senere Brevstil anförte i Anhanget. Da imid- lertid Stykkernje af Sturlungasaga unegtcligcn ere dc vanskeligste, gjör man rettest i at gjcmmc dem tilsidst. Hvad Stykkerne sclv angaar, da bcmærkcs:
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða I
(6) Blaðsíða II
(7) Blaðsíða III
(8) Blaðsíða IV
(9) Blaðsíða V
(10) Blaðsíða VI
(11) Blaðsíða VII
(12) Blaðsíða VIII
(13) Blaðsíða 1
(14) Blaðsíða 2
(15) Blaðsíða 3
(16) Blaðsíða 4
(17) Blaðsíða 5
(18) Blaðsíða 6
(19) Blaðsíða 7
(20) Blaðsíða 8
(21) Blaðsíða 9
(22) Blaðsíða 10
(23) Blaðsíða 11
(24) Blaðsíða 12
(25) Blaðsíða 13
(26) Blaðsíða 14
(27) Blaðsíða 15
(28) Blaðsíða 16
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Blaðsíða 37
(50) Blaðsíða 38
(51) Blaðsíða 39
(52) Blaðsíða 40
(53) Blaðsíða 41
(54) Blaðsíða 42
(55) Blaðsíða 43
(56) Blaðsíða 44
(57) Blaðsíða 45
(58) Blaðsíða 46
(59) Blaðsíða 47
(60) Blaðsíða 48
(61) Blaðsíða 49
(62) Blaðsíða 50
(63) Blaðsíða 51
(64) Blaðsíða 52
(65) Blaðsíða 53
(66) Blaðsíða 54
(67) Blaðsíða 55
(68) Blaðsíða 56
(69) Blaðsíða 57
(70) Blaðsíða 58
(71) Blaðsíða 59
(72) Blaðsíða 60
(73) Blaðsíða 61
(74) Blaðsíða 62
(75) Blaðsíða 63
(76) Blaðsíða 64
(77) Blaðsíða 65
(78) Blaðsíða 66
(79) Blaðsíða 67
(80) Blaðsíða 68
(81) Blaðsíða 69
(82) Blaðsíða 70
(83) Blaðsíða 71
(84) Blaðsíða 72
(85) Blaðsíða 73
(86) Blaðsíða 74
(87) Blaðsíða 75
(88) Blaðsíða 76
(89) Blaðsíða 77
(90) Blaðsíða 78
(91) Blaðsíða 79
(92) Blaðsíða 80
(93) Blaðsíða 81
(94) Blaðsíða 82
(95) Blaðsíða 83
(96) Blaðsíða 84
(97) Blaðsíða 85
(98) Blaðsíða 86
(99) Blaðsíða 87
(100) Blaðsíða 88
(101) Blaðsíða 89
(102) Blaðsíða 90
(103) Blaðsíða 91
(104) Blaðsíða 92
(105) Blaðsíða 93
(106) Blaðsíða 94
(107) Blaðsíða 95
(108) Blaðsíða 96
(109) Blaðsíða 97
(110) Blaðsíða 98
(111) Blaðsíða 99
(112) Blaðsíða 100
(113) Blaðsíða 101
(114) Blaðsíða 102
(115) Blaðsíða 103
(116) Blaðsíða 104
(117) Blaðsíða 105
(118) Blaðsíða 106
(119) Blaðsíða 107
(120) Blaðsíða 108
(121) Blaðsíða 109
(122) Blaðsíða 110
(123) Blaðsíða 111
(124) Blaðsíða 112
(125) Blaðsíða 113
(126) Blaðsíða 114
(127) Blaðsíða 115
(128) Blaðsíða 116
(129) Blaðsíða 117
(130) Blaðsíða 118
(131) Blaðsíða 119
(132) Blaðsíða 120
(133) Blaðsíða 121
(134) Blaðsíða 122
(135) Blaðsíða 123
(136) Blaðsíða 124
(137) Blaðsíða 125
(138) Blaðsíða 126
(139) Blaðsíða 127
(140) Blaðsíða 128
(141) Blaðsíða 129
(142) Blaðsíða 130
(143) Blaðsíða 131
(144) Blaðsíða 132
(145) Blaðsíða 133
(146) Blaðsíða 134
(147) Blaðsíða 135
(148) Blaðsíða 136
(149) Blaðsíða 137
(150) Blaðsíða 138
(151) Blaðsíða 139
(152) Blaðsíða 140
(153) Blaðsíða 141
(154) Blaðsíða 142
(155) Blaðsíða 143
(156) Blaðsíða 144
(157) Blaðsíða 145
(158) Blaðsíða 146
(159) Blaðsíða 147
(160) Blaðsíða 148
(161) Blaðsíða 149
(162) Blaðsíða 150
(163) Blaðsíða 151
(164) Blaðsíða 152
(165) Blaðsíða 153
(166) Blaðsíða 154
(167) Blaðsíða 155
(168) Blaðsíða 156
(169) Blaðsíða 157
(170) Blaðsíða 158
(171) Blaðsíða 159
(172) Blaðsíða 160
(173) Blaðsíða 161
(174) Blaðsíða 162
(175) Blaðsíða 163
(176) Blaðsíða 164
(177) Blaðsíða 165
(178) Blaðsíða 166
(179) Blaðsíða 167
(180) Blaðsíða 168
(181) Blaðsíða 169
(182) Blaðsíða 170
(183) Blaðsíða 171
(184) Blaðsíða 172
(185) Blaðsíða 173
(186) Blaðsíða 174
(187) Blaðsíða 175
(188) Blaðsíða 176
(189) Blaðsíða 177
(190) Blaðsíða 178
(191) Blaðsíða 179
(192) Blaðsíða 180
(193) Blaðsíða 181
(194) Blaðsíða 182
(195) Blaðsíða 183
(196) Blaðsíða 184
(197) Blaðsíða 185
(198) Blaðsíða 186
(199) Blaðsíða 187
(200) Blaðsíða 188
(201) Blaðsíða 189
(202) Blaðsíða 190
(203) Blaðsíða 191
(204) Blaðsíða 192
(205) Blaðsíða 193
(206) Blaðsíða 194
(207) Blaðsíða 195
(208) Blaðsíða 196
(209) Blaðsíða 197
(210) Blaðsíða 198
(211) Blaðsíða 199
(212) Blaðsíða 200
(213) Blaðsíða 201
(214) Blaðsíða 202
(215) Blaðsíða 203
(216) Blaðsíða 204
(217) Blaðsíða 205
(218) Blaðsíða 206
(219) Blaðsíða 207
(220) Blaðsíða 208
(221) Blaðsíða 209
(222) Blaðsíða 210
(223) Blaðsíða 211
(224) Blaðsíða 212
(225) Blaðsíða 213
(226) Blaðsíða 214
(227) Blaðsíða 215
(228) Blaðsíða 216
(229) Blaðsíða 217
(230) Blaðsíða 218
(231) Blaðsíða 219
(232) Blaðsíða 220
(233) Blaðsíða 221
(234) Blaðsíða 222
(235) Blaðsíða 223
(236) Blaðsíða 224
(237) Saurblað
(238) Saurblað
(239) Band
(240) Band
(241) Kjölur
(242) Framsnið
(243) Kvarði
(244) Litaspjald


Oldnorsk Læsebog

Ár
1847
Tungumál
Norska
Blaðsíður
240