loading/hle�
(11) Blaðsíða VII (11) Blaðsíða VII
VII No, 1, Völsungcr og Niflunger samt No. 2, Rolf Krake, cre tagne af Snorra-Edda, anden Del, eller Skálda, fra omtrent 1220—40. No. 3, Starkad og Vikar, af Starkabar-þáttr eller Episoden om Starkad, optagen i den ellers fabelagtige Gaulrcks Saga men öiensynlig uafhængig af denne, og meget ældrc, No. 4, 5 Ragna Adilsdatter, Haakon dcn Godes Dtid og Slagct vcd Svolder, af Eagrskinna, fra förste Halvdel af I3de Aarhundrede. No. 6, 7 og 8, Audun den Ves tfj ordske, Brand den Gavmilde og Magnus Barfods Fald, afMorkinskinna, den ældste af de vidtlöftige Konge- sagaer (fra hcnv. 1200). No. 9 og 10, Thorgils Skarde og Sturla Thordssön hos Kong Mag- nus, af S turl unga s aga, hvis fornemste Bearbeidelse tilskrivcs Sturla Thordssön selv, og er at henföre til anden Halvdel af 13de Aarhundrede. No. 11, Islænderen Laurentius Kalfssön i Norgc, af Laurentius’s Saga, forfattet paa Island i 2dcn Halvdeel af Ildc Aarhundrede. Sproget er her in- genlundc saa godt som i de foregaaendc, og nærmer sig langt mere til den Stil der hersker i de i Anhanget meddelte Breve. No. 12, Kveldulf og hans Sönner Thorolf og Grim, afdengamle, ypper- lige Egils Saga, ncdskreven i det seneste ved 1200. No. 13, Gunnar og Njaal, af den som ypperst og blandt de ældste af alle Sagaer anséede Njálssaga. No. 14, Tristrams Födscl, af den i Aarct I22G paa Haakon Haakonssöns Foranstaltning íra Fransk oversatte „Tristrams Saga ok Isoddar“. No. 15, af Kongespcilet. Afskriften, hvorefterStykket er taget, crneppeyngre end Aar 1200. I den poetiskc Inddeling staa först Eddadigtene, dernæst Skaldekvad, ogcndcligen Ríma, Dennc sidste er lettest, Skaldekvadenc vanskeligst, at forstaa. No, 17 og 18 ere tagne af dcn ældre Edda. Begge Kvad ere sikkert ikkc yngrc cnd Aar 800. No. 19. Brudstykkcr af et gammelt Kvad om Harald Haarfagres Hof. Her ere flere Stykker hentcde sammen fra forskjellige Kanter, og forskjellige Forfattcrnavne angives, I Fagrskinna, hvor det Meste forefindes, opgives Thorbjörn Hornklofe som Forfattcr af V. 1 — 6, og 15—24, Thjodolf fra Hvin derimod af V. 7 —11. I Heimskringla nævnes Thorbjörn som Forfatter af V. 6, 7—11 og 14. I Flatöbogen nævnes Audun Illskælda, ogsaa cn af Harald Haarfagres Hofskaldc, som Forf. afV. 21, forresten Thjodolf somForf. af V. 7—11, 13 ogll. Den y. Edda nævner Thjodolf som Forf, af V. 11 og 12, Olaf Tryggvesöns Saga Thorbjörn som Forfatter afV. 14, At alle Versene have hört til et og samme Digt, dcrom vidner baade Indholdet, og desudcn den særegne Indklædning, idct Samtalcformen (mellem Valkyrjen ogRavncn) næsten overalt vedbliver; ja endog dcn sjældnc Art af Fornyrfcalag (Málaháttr) synes at antyde Enhedcn. Men de gamle Sagamænd have aabenbart været uvisse om, hvil- ken af Kong Haralds Skalde det nærmest var at tilskrive. Rettcst er det maaskc derfor at aritagc, at det er digtet ved hans Hof af tre af hans fornemste Skalde, Thor- björn, Thjodolf og Audun. Maaske og den 4de af dcm, den i Stykket af Egils Saga No. 12 omtalte Ölvir Hnúfa (sc þáttr af skáldum Haralds konungs hár- fagra i Fornm. S. III S. 05) har haft Del deri.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða I
(6) Blaðsíða II
(7) Blaðsíða III
(8) Blaðsíða IV
(9) Blaðsíða V
(10) Blaðsíða VI
(11) Blaðsíða VII
(12) Blaðsíða VIII
(13) Blaðsíða 1
(14) Blaðsíða 2
(15) Blaðsíða 3
(16) Blaðsíða 4
(17) Blaðsíða 5
(18) Blaðsíða 6
(19) Blaðsíða 7
(20) Blaðsíða 8
(21) Blaðsíða 9
(22) Blaðsíða 10
(23) Blaðsíða 11
(24) Blaðsíða 12
(25) Blaðsíða 13
(26) Blaðsíða 14
(27) Blaðsíða 15
(28) Blaðsíða 16
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Blaðsíða 37
(50) Blaðsíða 38
(51) Blaðsíða 39
(52) Blaðsíða 40
(53) Blaðsíða 41
(54) Blaðsíða 42
(55) Blaðsíða 43
(56) Blaðsíða 44
(57) Blaðsíða 45
(58) Blaðsíða 46
(59) Blaðsíða 47
(60) Blaðsíða 48
(61) Blaðsíða 49
(62) Blaðsíða 50
(63) Blaðsíða 51
(64) Blaðsíða 52
(65) Blaðsíða 53
(66) Blaðsíða 54
(67) Blaðsíða 55
(68) Blaðsíða 56
(69) Blaðsíða 57
(70) Blaðsíða 58
(71) Blaðsíða 59
(72) Blaðsíða 60
(73) Blaðsíða 61
(74) Blaðsíða 62
(75) Blaðsíða 63
(76) Blaðsíða 64
(77) Blaðsíða 65
(78) Blaðsíða 66
(79) Blaðsíða 67
(80) Blaðsíða 68
(81) Blaðsíða 69
(82) Blaðsíða 70
(83) Blaðsíða 71
(84) Blaðsíða 72
(85) Blaðsíða 73
(86) Blaðsíða 74
(87) Blaðsíða 75
(88) Blaðsíða 76
(89) Blaðsíða 77
(90) Blaðsíða 78
(91) Blaðsíða 79
(92) Blaðsíða 80
(93) Blaðsíða 81
(94) Blaðsíða 82
(95) Blaðsíða 83
(96) Blaðsíða 84
(97) Blaðsíða 85
(98) Blaðsíða 86
(99) Blaðsíða 87
(100) Blaðsíða 88
(101) Blaðsíða 89
(102) Blaðsíða 90
(103) Blaðsíða 91
(104) Blaðsíða 92
(105) Blaðsíða 93
(106) Blaðsíða 94
(107) Blaðsíða 95
(108) Blaðsíða 96
(109) Blaðsíða 97
(110) Blaðsíða 98
(111) Blaðsíða 99
(112) Blaðsíða 100
(113) Blaðsíða 101
(114) Blaðsíða 102
(115) Blaðsíða 103
(116) Blaðsíða 104
(117) Blaðsíða 105
(118) Blaðsíða 106
(119) Blaðsíða 107
(120) Blaðsíða 108
(121) Blaðsíða 109
(122) Blaðsíða 110
(123) Blaðsíða 111
(124) Blaðsíða 112
(125) Blaðsíða 113
(126) Blaðsíða 114
(127) Blaðsíða 115
(128) Blaðsíða 116
(129) Blaðsíða 117
(130) Blaðsíða 118
(131) Blaðsíða 119
(132) Blaðsíða 120
(133) Blaðsíða 121
(134) Blaðsíða 122
(135) Blaðsíða 123
(136) Blaðsíða 124
(137) Blaðsíða 125
(138) Blaðsíða 126
(139) Blaðsíða 127
(140) Blaðsíða 128
(141) Blaðsíða 129
(142) Blaðsíða 130
(143) Blaðsíða 131
(144) Blaðsíða 132
(145) Blaðsíða 133
(146) Blaðsíða 134
(147) Blaðsíða 135
(148) Blaðsíða 136
(149) Blaðsíða 137
(150) Blaðsíða 138
(151) Blaðsíða 139
(152) Blaðsíða 140
(153) Blaðsíða 141
(154) Blaðsíða 142
(155) Blaðsíða 143
(156) Blaðsíða 144
(157) Blaðsíða 145
(158) Blaðsíða 146
(159) Blaðsíða 147
(160) Blaðsíða 148
(161) Blaðsíða 149
(162) Blaðsíða 150
(163) Blaðsíða 151
(164) Blaðsíða 152
(165) Blaðsíða 153
(166) Blaðsíða 154
(167) Blaðsíða 155
(168) Blaðsíða 156
(169) Blaðsíða 157
(170) Blaðsíða 158
(171) Blaðsíða 159
(172) Blaðsíða 160
(173) Blaðsíða 161
(174) Blaðsíða 162
(175) Blaðsíða 163
(176) Blaðsíða 164
(177) Blaðsíða 165
(178) Blaðsíða 166
(179) Blaðsíða 167
(180) Blaðsíða 168
(181) Blaðsíða 169
(182) Blaðsíða 170
(183) Blaðsíða 171
(184) Blaðsíða 172
(185) Blaðsíða 173
(186) Blaðsíða 174
(187) Blaðsíða 175
(188) Blaðsíða 176
(189) Blaðsíða 177
(190) Blaðsíða 178
(191) Blaðsíða 179
(192) Blaðsíða 180
(193) Blaðsíða 181
(194) Blaðsíða 182
(195) Blaðsíða 183
(196) Blaðsíða 184
(197) Blaðsíða 185
(198) Blaðsíða 186
(199) Blaðsíða 187
(200) Blaðsíða 188
(201) Blaðsíða 189
(202) Blaðsíða 190
(203) Blaðsíða 191
(204) Blaðsíða 192
(205) Blaðsíða 193
(206) Blaðsíða 194
(207) Blaðsíða 195
(208) Blaðsíða 196
(209) Blaðsíða 197
(210) Blaðsíða 198
(211) Blaðsíða 199
(212) Blaðsíða 200
(213) Blaðsíða 201
(214) Blaðsíða 202
(215) Blaðsíða 203
(216) Blaðsíða 204
(217) Blaðsíða 205
(218) Blaðsíða 206
(219) Blaðsíða 207
(220) Blaðsíða 208
(221) Blaðsíða 209
(222) Blaðsíða 210
(223) Blaðsíða 211
(224) Blaðsíða 212
(225) Blaðsíða 213
(226) Blaðsíða 214
(227) Blaðsíða 215
(228) Blaðsíða 216
(229) Blaðsíða 217
(230) Blaðsíða 218
(231) Blaðsíða 219
(232) Blaðsíða 220
(233) Blaðsíða 221
(234) Blaðsíða 222
(235) Blaðsíða 223
(236) Blaðsíða 224
(237) Saurblað
(238) Saurblað
(239) Band
(240) Band
(241) Kjölur
(242) Framsnið
(243) Kvarði
(244) Litaspjald


Oldnorsk Læsebog

Ár
1847
Tungumál
Norska
Blaðsíður
240