loading/hle�
(12) Blaðsíða VIII (12) Blaðsíða VIII
VIII No. 20, Eriksmaal, blev cfter Gunhild Kongemoders Foranstaltning forfatlct over den i England faldne Erik Blodöxe. Der siges udtrykkeligt i Fagrskinna, at Hákonarmái digtedes derefter. Man kjendcr ikke mere deraf, cnd hvad her mcddcles. No. 21, Hákonarmál, digtet af Eyvind Skáldaspillir over hans Ven og Frænde Kong Haakon den Gode ved denncs Död 960. No. 22, Vellekla, digtet over Haakon Jarl af hans Hofskald Einar Skaalaglam fra Island. Den haves ikke fuldstændig. No. 23, Hrynhenda, digtct til Ære for Magnus den Godc af Islændingen Arnor Jarlaskald, se Harald Haardraades S. i Fornm. S. 6 B. Cap. 21. Heller ikke fuldstændig. No. 21, Olafs drápa, digtet efter Svoldcrslaget Aar 1000 til Minde om Kong Olaf Tryggvcsön af hans Hirdmand Skalden Hallfred Vandrædaskald fra Island; eftcr Svcinbjörn Egilssöns Udgave, Viieyjar Klaustri, 1832. No. 25, Búadrápa, digtet af Thorkcl Gislason, sandsynligvis kort efter Joms- vikingeslaget 995. No. 26, Olafsríma, af Einar Gilssön, udskreven af Flatöbogen, og fornrodcntlig fra det 13de cller llde Aarhundrcde. Biskop Haakons Breve, meddelte i Anhanget, ere tagne af den -Ide Tome af de bartholinske Samlingcr, hvor dc findes afskrevne af Arnc Magnussön efter cn nu tabt Pergamentscodex, der har tilhört Capitlet i Bergen. Biskop Eysteins Brev findes i den saakaldte „röde Bog”, eller Fortegnelscn over Kirkegodset i Oslo Stift, optagen af Biskop Eystein henved Aar 1100. Brevet, som i denne Bog nalurligvis kun er en Copi, er indfört omtrent ved 1130. Vi have anvist disse Stykker Plads i Anhanget fordi de ei kunne sættes ved Siden af den cgentlige klassiske Litcratur, medens vi dog maattc optage dcm for at levere Exemplcr fra den Periode, da Sproget som Skrift- sprog nærmede sig sin Undergang. Man maa imidlcrtid indrömmc at Sproget endog i Brevet fra 1395 i det Hcle taget er upaaklageligt. Da det her ei har været vor Hensigt at Ievcre andet end Övelsesstykker for Begyn- dere, have vi og troet at havc frie Hænder med Hcnsyn til Textens Behandling. Vi have overalt forandret Retskrivningen efter dc i Grammatiken opstillede Regler, saalcdes at der gjennem hele Bogen hersker fuldkommen Enhed. Ved vanskclige og forvanskede Steder have vi tilladt os berigtigende Conjecturer og Udeiadelser, fornem- melig i Kvadenc. Dette gjælder især Kvadenc No. 19 og 20 (om Harald Haarfagre og Eriksmaat). I den förste lyde de 3 förste Linjer af V. 2 med Varianter cfter Co- dices saaledes: Vitr (Vig) þottisk valkyrja, værar (verar) ne váru þekkirren non hinni framleito (þækkir suamo enne framsotto), I Eriksmaal staar dcr i V. 3 Heimsku mæla skaltu hinn horski Bragi þdat þu vcl hvat vitir. Bcgge dissc Steder ere öicnsynligen forvanskede ved ukyndige Afskrivere, og maatte berigtiges. Desværre er det dog blot det sidste Sted, hvor vi med nogenlunde Sikkerhed tör paastaa at have rammet det Rette. Stedet i No. 19 er og bliver mis- ligt, men vi kunde dog ei for dette ene Steds Skyld undlade at optage det hele smukke, hidtil utrykte, Digt. Förste Vers af Eriksmaal er berigliget efter Skálda. En Forklaring af de vanskeligste Steder i den poetiske Del, med Oplösning eller Construction af de mest indviklede Viser, fölger uiniddelbart efter Læsetykkernc. Endelig er et Glossarium tilföiet. Ved dettes Ordning er intet andet at mærke, end at œ er ansect som sammcnsat af a og e, altsaa anfört mellem a d og a f, ligelcdes ee mellem o d og o f. De Ord, der kun findcs i Skaldesproget, ere betegnede mcd en Stjerne. Noglc Trykfeil dcr have indsneget sig, findes antegnede paa Rettelses-Listen. P. A. Munch. C, Jt. Un/jer,
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða I
(6) Blaðsíða II
(7) Blaðsíða III
(8) Blaðsíða IV
(9) Blaðsíða V
(10) Blaðsíða VI
(11) Blaðsíða VII
(12) Blaðsíða VIII
(13) Blaðsíða 1
(14) Blaðsíða 2
(15) Blaðsíða 3
(16) Blaðsíða 4
(17) Blaðsíða 5
(18) Blaðsíða 6
(19) Blaðsíða 7
(20) Blaðsíða 8
(21) Blaðsíða 9
(22) Blaðsíða 10
(23) Blaðsíða 11
(24) Blaðsíða 12
(25) Blaðsíða 13
(26) Blaðsíða 14
(27) Blaðsíða 15
(28) Blaðsíða 16
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Blaðsíða 37
(50) Blaðsíða 38
(51) Blaðsíða 39
(52) Blaðsíða 40
(53) Blaðsíða 41
(54) Blaðsíða 42
(55) Blaðsíða 43
(56) Blaðsíða 44
(57) Blaðsíða 45
(58) Blaðsíða 46
(59) Blaðsíða 47
(60) Blaðsíða 48
(61) Blaðsíða 49
(62) Blaðsíða 50
(63) Blaðsíða 51
(64) Blaðsíða 52
(65) Blaðsíða 53
(66) Blaðsíða 54
(67) Blaðsíða 55
(68) Blaðsíða 56
(69) Blaðsíða 57
(70) Blaðsíða 58
(71) Blaðsíða 59
(72) Blaðsíða 60
(73) Blaðsíða 61
(74) Blaðsíða 62
(75) Blaðsíða 63
(76) Blaðsíða 64
(77) Blaðsíða 65
(78) Blaðsíða 66
(79) Blaðsíða 67
(80) Blaðsíða 68
(81) Blaðsíða 69
(82) Blaðsíða 70
(83) Blaðsíða 71
(84) Blaðsíða 72
(85) Blaðsíða 73
(86) Blaðsíða 74
(87) Blaðsíða 75
(88) Blaðsíða 76
(89) Blaðsíða 77
(90) Blaðsíða 78
(91) Blaðsíða 79
(92) Blaðsíða 80
(93) Blaðsíða 81
(94) Blaðsíða 82
(95) Blaðsíða 83
(96) Blaðsíða 84
(97) Blaðsíða 85
(98) Blaðsíða 86
(99) Blaðsíða 87
(100) Blaðsíða 88
(101) Blaðsíða 89
(102) Blaðsíða 90
(103) Blaðsíða 91
(104) Blaðsíða 92
(105) Blaðsíða 93
(106) Blaðsíða 94
(107) Blaðsíða 95
(108) Blaðsíða 96
(109) Blaðsíða 97
(110) Blaðsíða 98
(111) Blaðsíða 99
(112) Blaðsíða 100
(113) Blaðsíða 101
(114) Blaðsíða 102
(115) Blaðsíða 103
(116) Blaðsíða 104
(117) Blaðsíða 105
(118) Blaðsíða 106
(119) Blaðsíða 107
(120) Blaðsíða 108
(121) Blaðsíða 109
(122) Blaðsíða 110
(123) Blaðsíða 111
(124) Blaðsíða 112
(125) Blaðsíða 113
(126) Blaðsíða 114
(127) Blaðsíða 115
(128) Blaðsíða 116
(129) Blaðsíða 117
(130) Blaðsíða 118
(131) Blaðsíða 119
(132) Blaðsíða 120
(133) Blaðsíða 121
(134) Blaðsíða 122
(135) Blaðsíða 123
(136) Blaðsíða 124
(137) Blaðsíða 125
(138) Blaðsíða 126
(139) Blaðsíða 127
(140) Blaðsíða 128
(141) Blaðsíða 129
(142) Blaðsíða 130
(143) Blaðsíða 131
(144) Blaðsíða 132
(145) Blaðsíða 133
(146) Blaðsíða 134
(147) Blaðsíða 135
(148) Blaðsíða 136
(149) Blaðsíða 137
(150) Blaðsíða 138
(151) Blaðsíða 139
(152) Blaðsíða 140
(153) Blaðsíða 141
(154) Blaðsíða 142
(155) Blaðsíða 143
(156) Blaðsíða 144
(157) Blaðsíða 145
(158) Blaðsíða 146
(159) Blaðsíða 147
(160) Blaðsíða 148
(161) Blaðsíða 149
(162) Blaðsíða 150
(163) Blaðsíða 151
(164) Blaðsíða 152
(165) Blaðsíða 153
(166) Blaðsíða 154
(167) Blaðsíða 155
(168) Blaðsíða 156
(169) Blaðsíða 157
(170) Blaðsíða 158
(171) Blaðsíða 159
(172) Blaðsíða 160
(173) Blaðsíða 161
(174) Blaðsíða 162
(175) Blaðsíða 163
(176) Blaðsíða 164
(177) Blaðsíða 165
(178) Blaðsíða 166
(179) Blaðsíða 167
(180) Blaðsíða 168
(181) Blaðsíða 169
(182) Blaðsíða 170
(183) Blaðsíða 171
(184) Blaðsíða 172
(185) Blaðsíða 173
(186) Blaðsíða 174
(187) Blaðsíða 175
(188) Blaðsíða 176
(189) Blaðsíða 177
(190) Blaðsíða 178
(191) Blaðsíða 179
(192) Blaðsíða 180
(193) Blaðsíða 181
(194) Blaðsíða 182
(195) Blaðsíða 183
(196) Blaðsíða 184
(197) Blaðsíða 185
(198) Blaðsíða 186
(199) Blaðsíða 187
(200) Blaðsíða 188
(201) Blaðsíða 189
(202) Blaðsíða 190
(203) Blaðsíða 191
(204) Blaðsíða 192
(205) Blaðsíða 193
(206) Blaðsíða 194
(207) Blaðsíða 195
(208) Blaðsíða 196
(209) Blaðsíða 197
(210) Blaðsíða 198
(211) Blaðsíða 199
(212) Blaðsíða 200
(213) Blaðsíða 201
(214) Blaðsíða 202
(215) Blaðsíða 203
(216) Blaðsíða 204
(217) Blaðsíða 205
(218) Blaðsíða 206
(219) Blaðsíða 207
(220) Blaðsíða 208
(221) Blaðsíða 209
(222) Blaðsíða 210
(223) Blaðsíða 211
(224) Blaðsíða 212
(225) Blaðsíða 213
(226) Blaðsíða 214
(227) Blaðsíða 215
(228) Blaðsíða 216
(229) Blaðsíða 217
(230) Blaðsíða 218
(231) Blaðsíða 219
(232) Blaðsíða 220
(233) Blaðsíða 221
(234) Blaðsíða 222
(235) Blaðsíða 223
(236) Blaðsíða 224
(237) Saurblað
(238) Saurblað
(239) Band
(240) Band
(241) Kjölur
(242) Framsnið
(243) Kvarði
(244) Litaspjald


Oldnorsk Læsebog

Ár
1847
Tungumál
Norska
Blaðsíður
240