loading/hle�
(10) Blaðsíða 2 (10) Blaðsíða 2
2 , rats nåde »anger. Att ilenne dock ej rarit den ende befint- lige, syne* af nyare Pappers-codices, hvilka tydligen aro af- skrifnc efter andra membraner, och innchålla liere af de hithorande diktér an den ifrågavarande *). Man har mycket tvistat om bcnåmuingen: ”Sæmundar Edda’’; och den vill- farelsen gjorde sig en lang tid kerrskande, att den beromde Island aren Sæmund Sigfusson, med tillnamnet ”hin frode”, var dess forfattare. Vid en narmare undersokning af sån- gernas egen beskaffenhet, åfvensom deras forhållande till andra dylika, utom denna krets, biir dock osannolikbeten håraf så i ogonen fallande, att detta formenande vederlagger sig sjelf; hvadan man numera också temmeligen allmånt an- tager alt Sæmund blott samlat och upptecknat dessa diktér, en cnda, Solar-1 jod, mojligen undantagen, den han tros sjelf hafva forfattat. De egentlige skalderne bafva, in- tagne af sitt åmnes storbet, och liksom vetande att deras sang endast var ett genljud af de toner, som lefvat i fol- kets brost och på dess låppar, forgåtit att nåmna sig sjelfva. De hafva ock forblifvit onåmnda; men deras sanger hafva gått till efterveriden, och stå i poetiskt varde langt ofver deras af en sednare period, som, genom en mångd klyftig- heter och nya former, sokt foreviga sina namn. Vanligen indclar man de Eddiska sångerna i Mythi- ska och Mythiskt-Historiska. De som omformåla Si- gurd Fafnersbane och hans att, hora alla till den sednare aCdelningcn och åro foljande: Sigurdar-Qvida I2), II, III, Fafnis-mal, Brynhildar-Qvida I (Sigurdrifo-mål) och II, Hel- reid-Brynhildar, Godrunar-Qvida, Godrunar-Harmr, Oddrunar- Gråtr, Godrunar-hefna, Atlamål en Groenlenzko, Godrunar- II vata och Hamdis-mål; hvartill kommer den Prosaiska Sinfjotla-lok. De aro ej, såsom d. Nibel. Not, samman- bundna till ett helt, utan utgora hvar och en for sig sjelfståndiga Diktér, som stundom på olika sått hehandla samma åmne. Det har således ej funnits någon ordnare, i den mening som vid Tyska sångerna, hvilken sammanjemnkat de der mojligen forut hefintliga motsågelser, eller ur endera borttagit hvad som lika upprepats i olika sanger; och der- fore bafva de åfven till oss fortlefvat i ett vida renare och ursprungligare skick, såvjil till anda som form. De roja alla en kog alder, och tiden for deras forfattande faller *) Den Ældre Edda oversat og forklaret ved Finn Magnusen. KjObenkavn 1821. 1 D. S. XV, XVI. ®) Kallus afven Gripit-spå.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða [1]
(26) Blaðsíða [2]
(27) Blaðsíða [3]
(28) Blaðsíða [4]
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Saurblað
(50) Saurblað
(51) Band
(52) Band
(53) Kjölur
(54) Framsnið
(55) Kvarði
(56) Litaspjald


Bidrag till en jemnförelse emellan de nordiska Edda-sångerna om Sigurd-Fafnersbane och den tyska dikten Der Nibelunge Not

Ár
1845
Tungumál
Sænska
Blaðsíður
52