loading/hle�
(21) Blaðsíða 13 (21) Blaðsíða 13
15 sen horan de Diktér *) har forgåtit dess nrsprungliga be* tydelse ock bibehåller endast en dunkel aning derom. Men som den ej helt och hållet derifrån kunnat afsondra begrep- pet om det underbara, bar den, genom det svulstiga och orimligt qvantilativt tilltagna i skillringen deraf, sokt er- såtta den inre betydelse, som dervid i Norden foretrades- vis blifvit fastad. Så beskrifves hår, med mycken utforlig- het, Nibelunge-skattens enorma storlek ocb vigt. Den ut- gjorde 144 vagnlass 2), och Siegfried måste, for att blifva egare deraf, ensam ocb utan bitråde, doda de 2 Ni- belungarne åfvensom 12 resar, betvinga 700 man och fån- ga dvårgen Alberich, som dock egde formågan att gora sig osynlig. — Eddan deremot låter skatten ej vara storre ån att den kan fylla och betåcka ett utterskinn; och sedan Sigurd bemåktigat sig densamma, lade han den på Granes rygg. Som sagdt, den saknar hår nåstan helt och ballet all betydelse. Endast Gunthers dod kan mojligen synas nårmast foranledd af Chriemhilds begår att åler erkålla densamma 3); men hennes tånkesått och beslut hårutinnan voro redan forut angifna, då bon, på Giselhers bon om forskoning, svarade: att alla, som voro tillstådes, måste umgålla det lidande bon utstått. Att bon till detta dock ej råknade skattens forlust såsom någon hufvudorsak, synes deraf, att bon, af naturen ej girig, flerslådes såges så rikligt utdelat densam- ma, att man befarade dess uttommande. Endast såsom me- del att vinna anhångare, och derigenom hå'mnd ofver Sieg- fried, egde den for henne något vårde. Siegfrieds erofrande af densamma såttes ej i ringaste beroring med hans kamp mot diaken. Denna omtalas blott i forbigående utan att någon vigt derpå lågges. Den horn- hud han genom badandet i dess blod erhållit, år en grof håntydning på hans olorskråckthet, och Eddan fullkomligen obekant. Denna låter honom i dess stalle ernå en inre fullkomlighet, genom att smaka på Ormens bjerta. Vid Sigurds forstå besok hos Brynhilda, uli den Jamm- omgifna borgen, faster Eddan en djnp betydelse; och ur den kårlek, som då uppstod dem emellan, utveckla sig bå- das oden. Der Nibelunge Not innehåller vål några dunkla båntydningar på ett dylikt Siegfrieds besok bos Brynkild4), *) Diu Klage faster sig dock mera dervid. Str. 98, 1718. 8) Der Nib. Not Str. 1062.' *) Der Nib. Not. Str, 2806. Anf. st. Str. 329, 341, 366, 367, 371, 390, 391, 594.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða [1]
(26) Blaðsíða [2]
(27) Blaðsíða [3]
(28) Blaðsíða [4]
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Saurblað
(50) Saurblað
(51) Band
(52) Band
(53) Kjölur
(54) Framsnið
(55) Kvarði
(56) Litaspjald


Bidrag till en jemnförelse emellan de nordiska Edda-sångerna om Sigurd-Fafnersbane och den tyska dikten Der Nibelunge Not

Ár
1845
Tungumál
Sænska
Blaðsíður
52