loading/hle�
(22) Blaðsíða 14 (22) Blaðsíða 14
14 men nar, eller huru delta fiirsiggått, omformales hvarken har, eller, så vidt vi kånua, i någon annan Tysk Dikt; (Vilkina-Sagan har dock derom en utfdrlig, ekuru afvikande beråttelse) och till något nårmare forhållande, eller någon med eder besvuren kårlek dem emellan finnes ej den ringa- ste antydning. Hela Siegfrieds åtgorandc vid Gunthers vin- nande af Brynhild, består i brottningen med en bonom fråm- mande person, oeh råttigheten till håmnd iifver det bedra- geri, som då ofvas, biir hår ojemnforligt ringa, eniedan Bryn- hild ej hade någon sviken trohet att bcslraffa. — Dermed for- svinner således ur Tyska Dikten den grundval, på hvilken i den Nordiska håndelsernas utveckling hvilar, och det hela får en skef rigtning. Sigurds dod våeker sorg, men Sieg- frieds harm. — Det synes nesligt, att hjelten på så ringa anlcdningar, som hår forefinnas, — man kan nåstan saga oskyldigtvis — faller for lonnmordarens band; och mordet biir ånnu mera vederstyggligt derigenom, att det upptånkes oeh begås af en person, som, sin plats i samhållet likmå- tigt, bor vara tjenande, men biir herrskande, som Sigurd aldrig fororåttat, och som på en gång gor sig onodigtvis tjenstfårdig att fordra uppråttelse for den formenta klink- ningen mot en person, hvilken han forut skattat vårdig att vara ’’des lihelen tiuvcls brut” '). Brynhildas sjelfuppoffring omedelbarligen efter Sigurds dod, som i Eddan forefaller så naturlig oeh foljdriktig, biir hår for fdrtåljningen fråm- mandc, åfvensom den ingalunda betydelselosa omståndig- beten, att Sigurd, sjelf hanesårad, lemnas tillfålle att taga sin mordares lif. Likaledes saknas de sublima teckningarna af hans ridt genom Vafurlågan, Grimhilds svek, hans uppe- håll hos Brynhilda, samt hans sorg vid hågkomsten af de eder, han henne svurit m. in., hvartill vi hår nedan utforli- gare skola återkomma Likasom anledningarne till mordet åro olika, så biir åfven forkållandet med den derpå foljande håmnden. Gudrun utkråfver denna ej iifver Sigurd, utan dfver sina, af Atle i forsåt lockade, broder. Chriemhild deremot håmnas sin make på sina bro- der. Det forrå år vida mera både råttsenligt och dfverens- ståmmande med forutidens åsigt, då Gudrun ingått forsoning med, och tagit bot af, sina broder for Sigurds dod; och så- ledes ej vidare borde tånka på håmnd, hvaremot hon var forpligtad att slraffa Atle, som utrotat hennes slågt. Och det år intet tvifvel, att ju den i d. Nib. Not framstållda *) Str. 42C—4 .
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða [1]
(26) Blaðsíða [2]
(27) Blaðsíða [3]
(28) Blaðsíða [4]
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Saurblað
(50) Saurblað
(51) Band
(52) Band
(53) Kjölur
(54) Framsnið
(55) Kvarði
(56) Litaspjald


Bidrag till en jemnförelse emellan de nordiska Edda-sångerna om Sigurd-Fafnersbane och den tyska dikten Der Nibelunge Not

Ár
1845
Tungumál
Sænska
Blaðsíður
52