loading/hle�
(39) Blaðsíða 27 (39) Blaðsíða 27
27 Scenen vid Sigurds lik, då Gullrond ryekte Lort duken från den dodes anleie *), ocli Gudruns samtal med Gråne, som * so,'gligt lutade sitt bufvud, eniedan han visste sin herre vara dod 2), åro skimt skildrade, och uttrycka båttre en ren, omåtligt djup sorg ån Chriemhilds alla exelamationer, hvilka ej heller med dem tåla alt jemnforas. Rorande år dock dennas sista afsked af Siegfried, som ånnu bibehållit något af den gamla renheten 3). — iVlen hårmed tager hon också farvål af alla vekare kånslor, oeh hos henne foregår en mårkbar forandring. Hon upptråder från denna stund såsom handlande person; — Gudruns tid år ånnu ej kom- men. Så mild och kårlcksrik hon farut varit, så vild och hat- full hiir hon nu. Hon aflågger sin qvinnligbet och någonting furialiskt, oerbordt och forstorande intar dess stålle. Hon kånner att hennes forlust år oersåttlig. Ett rofvadt men- niskolif kan ej gifvas tillbaka, såsom en gjord beskylluing kan återtagas. Hon fordrar derfore håmnd, och inviger sig deråt med hela sin varelse. Alla medel blifva henne likgil- tiga, blott de leda till målet. Hon forsonar sig med sina broder, for att insofva dem i såkerhet; men lurar i sjelfva verket på håmnd, hvilken hon endast uppskjuter till lågli- gare tider 4). Hou åktar en hedning, som hon ej eljest for alla veridens riken ville ega5), ernedan hon tror delta be- fordra hennes afsigter. Efter att i 13 år, uuder djup enslig- bet, hafva rufvat på håmnd, och tillhragl 13 andra hos Etzel, skrider hon det stora målet uårmare. Broderna med deras folje inhjudas och ankomma. En series af mordscencr opp- nas, och Chriemhild år nu i sitt råtta element. Ofverallt år hon nårvarande, ofverallt upplifvar hon den domnande striden. Tillintetgorelsen måste blifva fullkomlig. Då slutli- gen alla andra åro doda, vånta Gunther och Hagen bundna håmnarinnans dom. Hon låter i fångelset afslå Gunlhers huf- vud. — Han bar egentligen felat genom sin feghet, sin under- lågsenhet och brist på sjelfståndigliet. Det ligger således mindre vigt uppå huru, eller genom hvem, han dor. Med den egenteliga, medvetna orsaken till alla olyckor, Hagen, år for- bållandet annorlunda. Han har ej gjort sig vårdig alt slupa i år- lig strid, ernedan han alltid handlat forrådisk't; icke heller bor ban do for någon annans band, ån hennes som han så djupt fdro- låmpat. Detta biir också hans lott. Chriemhild, den per- 1) Godrunar-Qviila. Str. 15. *J Godrunar-IIarmr. Str, 5. 3) D. Kib. Not. Str. 1008—1011. l) lbidein 074. 5) Ibide« 1188-4.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða [1]
(26) Blaðsíða [2]
(27) Blaðsíða [3]
(28) Blaðsíða [4]
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Saurblað
(50) Saurblað
(51) Band
(52) Band
(53) Kjölur
(54) Framsnið
(55) Kvarði
(56) Litaspjald


Bidrag till en jemnförelse emellan de nordiska Edda-sångerna om Sigurd-Fafnersbane och den tyska dikten Der Nibelunge Not

Ár
1845
Tungumál
Sænska
Blaðsíður
52