loading/hle�
(44) Blaðsíða 32 (44) Blaðsíða 32
32 Hartill kommer att då Hiigne, genom sina egenskaper bar forntidens prågel, Hagen bland alla ebaracterer i d. Nib. Not, genom sin reflecterande natur, framstår såsom mest modern. Hos bonom utgår allt från egen sjelfbeståmmelse, och det ar genom medvetandet håraf, som han utofvar ett så stort inflytande. Men hårmed forenar han någonting rått, barbariskt ocb grymt i sitt skaplynne. Det år ban ensam som fororsakar alft det onda, alla de brott, som slutligen till sista man utplåna det Burgundiska Konungahuset. Hans grymket år ofta omcnsklig, ocb ban mordar mer ån dels af kårlek for sjelfva mordandet. Så kan man ej upptåcka nå- gon rimlig orsak till Siegfrieds mord, — om ej en inre grund, som har sin rot i motsatserna af deras naturer — ty den foregifna att håmnas Brynhilds skyrnf, har vål deri ringa del. Han år i allo Gunthers onda genius, och med sitt: ”låt mich den scbuldigen sin” * *) forleder ban bonom till de grofsta missgerningar. Skuld eller oskuld åro for bonom likgiltiga, blott han yinner sina åndamål. Men från den stund ban genom Flodjungfrurnas spådom gores under- kunnig om sitt forestående ode, biir han ånnu mera for får- lig. Han borjar med att fresta nodvåndigheten — genom forsoket att drånka Gunthers Kapellan — J) och då detta ej hjelper, trottsar han den. Ofvertygad att han måste gå under, uppbjuder han allt som kan stortå honom och kam- rater rått djupt i det foreståendes oundvikliga afgrund, så- som ville han åtminstone gora sitt fall så colossalt som moj- tigt. Han mordar Fårgmannen, han sonderslår skeppet, han underlåter ingenting, som kan reta Chriemkild, ban visar sig mot henne onddigtvis rå och forolåmpande, och erinrar henne med flit om Siegfried; han bekånner sig vara morda- ren, uppretar sjelf Hunnerna och dodar Chriemkilds son for att gora saken riktigt ohjelplig. Vål kan ej frånkånnas ho- nom tapperhet, oforskråckthet och ståndaktighet, hvilka i- synnerbet lysande framstå i den sista kampen, och han har dessa egenskaper gemensamma med Hiigne; men huru olika åro ej deras motiver! For Hagen år all storsintket fråm- mande, allt ådelmod okåndt; det år drifven af dessa, som Hogne erbjuder sig att do 3). Vål bor ånnu trotset i sista stund på Hagens låppar, och det år med fornekelsens hån- leende, som han går sin dod till mote; men detta år af helt annan art, ån det som svåfvar ofver Hiignes drag, då hjertat skåres ur hans brost *). *) IbiJcm 1310. Ibidcm 64. i) D. Nib. Not. Str. 1071. *) NtU-mål. Str. 65.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða [1]
(26) Blaðsíða [2]
(27) Blaðsíða [3]
(28) Blaðsíða [4]
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Saurblað
(50) Saurblað
(51) Band
(52) Band
(53) Kjölur
(54) Framsnið
(55) Kvarði
(56) Litaspjald


Bidrag till en jemnförelse emellan de nordiska Edda-sångerna om Sigurd-Fafnersbane och den tyska dikten Der Nibelunge Not

Ár
1845
Tungumál
Sænska
Blaðsíður
52