loading/hle�
(72) Page 68 (72) Page 68
68 ðt bu tífc fan fflfle ttogett <2Fflbc“. Dett öeltoettfettbe 2ftlbj5abbe bíeö faa forfatrbet oöer en faaban Dnbjfab og til at gjore gortrcrb, at ben befluttebe at bc= frte SSerben fra bette Ubore. Den bttffebe unber, og Iob bct gtftígc 3nfect ontfontme í 55anbet. £>eraf fan man Iatre, at onbjfabáfulbe SKennejfcr erc Itge faa meget jtg felo fom 2Inbre tíl Doal og gjore ftg 2lUe til giei,fcer. ©lige fjolf burbe leoe affonbrcbe fra aUe KRenneffer. 19. UI»en og Cranett. Sn Ulo aab engattg et 2am meb altfor jtor ©raab" tgbeb, faa at et IBeen bleo ben ftbbenbe jjaatoarí t ápialfen. Den leb megen @merte beraf, og bleo enbog* faa Bange for at boe, ftöorfor bett ttblooebe en ftor Selonntng og flere Soroeringer tíl ben, fom Funbe frclfe ben. Da melbte íranen jtg, ;>uttebe f*11 ifluðe ipfliá neb í Uloená ©oeelg og tog forfigtíg Senet ub meb @jJtbfen flf fit 5(tab. 9Jten ba ben ttu forlangte Se=* lonníngen, fagbe Uloen Orebt: „23íl bu bflöe en 25eIon- ning oocnifjobet? Saf btt ®nb, at jeg íffe beb $o- Ocbet af big, ba jeg |aobe bíg imeHem 2<rnberne! 2)u flulbe tocertfmob gioe mig jtore ©aoer, forbi bu flap fyeel og bolben ub igjen". Serfor fíger et gammelt Drb: „Utaf er 53erbenð nrmmcjte 2on.
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Page I
(6) Page II
(7) Page III
(8) Page IV
(9) Page V
(10) Page VI
(11) Page 7
(12) Page 8
(13) Page 9
(14) Page 10
(15) Page 11
(16) Page 12
(17) Page 13
(18) Page 14
(19) Page 15
(20) Page 16
(21) Page 17
(22) Page 18
(23) Page 19
(24) Page 20
(25) Page 21
(26) Page 22
(27) Page 23
(28) Page 24
(29) Page 25
(30) Page 26
(31) Page 27
(32) Page 28
(33) Page 29
(34) Page 30
(35) Page 31
(36) Page 32
(37) Page 33
(38) Page 34
(39) Page 35
(40) Page 36
(41) Page 37
(42) Page 38
(43) Page 39
(44) Page 40
(45) Page 41
(46) Page 42
(47) Page 43
(48) Page 44
(49) Page 45
(50) Page 46
(51) Page 47
(52) Page 48
(53) Page 49
(54) Page 50
(55) Page 51
(56) Page 52
(57) Page 53
(58) Page 54
(59) Page 55
(60) Page 56
(61) Page 57
(62) Page 58
(63) Page 59
(64) Page 60
(65) Page 61
(66) Page 62
(67) Page 63
(68) Page 64
(69) Page 65
(70) Page 66
(71) Page 67
(72) Page 68
(73) Page 69
(74) Page 70
(75) Page 71
(76) Page 72
(77) Page 73
(78) Page 74
(79) Page 75
(80) Page 76
(81) Page 77
(82) Page 78
(83) Page 79
(84) Page 80
(85) Rear Board
(86) Rear Board
(87) Spine
(88) Fore Edge
(89) Scale
(90) Color Palette


Dálítil dönsk lestrarbók

Year
1853
Language
Multiple languages
Keyword
Pages
86