loading/hle�
(14) Blaðsíða 8 (14) Blaðsíða 8
8 piske Ordforraad med Opmærksomhed og Eftertanke, i hoi Grad sandsynligt, at Forholdet mellem disse Sprog er netop et saadant, som denne store Glottolog har betegnet det at være paa sidst-anforte Sted; men derved nedrives den storste Deel af Sajnovics’s Bygning; thi han satte sig in- gen ringere Opgave end den, „at bevise at Hungarernes og Lappernes Sprog var cet“ *); og selv naar man tager i behørig Betragtning den betydelige Modifieation, som den lærde Jesuits Hovedsætning litier ved den paafiilgende De- monstration, saa bliver det dog aabenbart, at han har paa- staaet langt mere, end det var muligt at bevise, dersom disse Sprog hore under to forskjellige Sprogklasser, skjondt indenfor samme Race. Ogsaa finder man, at faktisk belo- ber Sajnovics’s Demonstration sig ikke til meget mere end: 1. En Fremstilling af nogen (skjondt for det meste fjern) Lighed i Pronominer og Verber; 2. En Lighed iSprogA7rm- gen, som den indfodte Hangarer naturligviis bedst kunde bedomme; og 3. En Liste af et Hundrede og Halvtreds- sindstyve Ord, som han fandt lignende i Ungersk og Lap- pisk. Men, for at gjore denne Lighed anskuelig, fandt han det nodvendigt at forandre de Lappiske Ords Retskrivning efter det Magyariske System; hvilket han dog forsikrer at han aldrig har gjort „mere end paa to Steder i eet og samme Ord." Ved at gjennemgaae det Magyariske Ordforraad og sammenligne det saavel med de nordlige som med de syd- lige Europæiske Sprog finder jeg, at, uden at foretage mindste Forandring i Retskrivningen paa nogen af Siderne, faaer man en stime Mængde af lignende Ord, eller Ord som ere ganske eens, end den, som er opstillet af Sajno- vics; og her skeer dog Sammenligningen mellem Sprog, som ikke blot ere af forskjellige Klasser, men endog af *D Demonstratio idioma Ungarorum $ Lapponum idem esse. Hafn. 1770 4to.


Dano-Magyariske opdagelser

Dano-magyariske Opdagelser
Útgefandi
Universitetsboghandler Höst
Ár
1843
Tungumál
Danska
Blaðsíður
38