loading/hle�
(16) Blaðsíða 10 (16) Blaðsíða 10
10 viiskraft for dem, der ikke ere fortrolige med Islandsk. Min Hensigt er siden at udgive dem i Forening med et betj- deligt Antal Franske, Engelske, Italienske, Spanske og Tydske Ord af Magyarisk Oprindelse. Der vil upaatvivlelig- spdrges: Hvorledes er det muligt, at Ord kunde forplantes til alle Ka iter fra Ungarn, til en Mængde Nationer, der tale saa forskjellige og ueens- artede Sprogø Og hvorledes har dette saa længe undgaaet de Lærdes Opmærksomhed? Det korteste Svar paa begge disse Sporgsmaal er: Quod factum est fieri potest; min Opgave er for nærværende Tid blot at constatere Factun ; siden kunne Lysthavende forklare det. Er det et Factum, bryder jeg mig ikke om, hvad enten det er et Mirakel eller Natur - Værk. Det vilde udentvivl være et stort Mira- kel, hvis der fandtes Overeensstemmelse mellem en saa stor Ordmængde, i saa grundforskjellige Sprog, af en blot Hændelse.'; og næsten lige saa stort et Mirakel vilde det være, hvis saadanne Ord vare indfbrte i Ungarn fra Scan- dinavien: mindst miraculeust bliver dette Phænomen for den, som fordomsfrit betragter Hunnernes Historie ligefra Begyndelsen af det femte til Slutningen af det fjortende Aarhundrede. De vare i dette Tidsrum det mægtigste Folk paa Jordkloden, og Skuepladsen for deres Krigsbe- drifter var hele den Fastlands Strækning, som ligger imel- lem China og Frankrig — Ungarerne sige endogsaa Spa- nien ; men dette henægtes af Deguignes. — Paa hele denne Skueplads tumlede de sig og bevægede sig med en saadan Fart frem og tilbage, at de viste sig overalt for de lyn- slagne Nationer som ligesaa uventede som uvelkomne Gjæs- ter. Den, som med Eftertanke overveier denne exempel- lose Krigsenergie, maa snarere undres over at der ikke fin- des flere Spor af Hunnernes Nærværelse, end forbauses over de faa, som endnu findes. Deres Sprogs Ueensar- tethed er kanskee alene istand til at forklare dette Særsyn. Ved at læse Deguignes’s „Histoire générale des


Dano-Magyariske opdagelser

Dano-magyariske Opdagelser
Útgefandi
Universitetsboghandler Höst
Ár
1843
Tungumál
Danska
Blaðsíður
38