loading/hle�
(31) Blaðsíða 25 (31) Blaðsíða 25
25 Sammensætning en usædvanlig og tvungen Betydning; thi enhver Dansk Mand veed at —vittighed i Ordet Samvit- tighed, ikke er nogen Vittighed, men Viden; —røeteiSam- wete er heller ikke Wete; og —vitska i Samvitska, heller ikke Vitska; thi Vitska betyder sædvanligvis ikke scientia men sapientia ). Anvendelsen af Præpositionen Sam- er her ikke heller aldeles den sædvanlige. Allerede dette kunde vække Mistanke om at nogen popularisende For- drejelse her havde fundet Sted, omtrent som Menigmand i England siger needcessity for necessitg, og nogle i Kjo- benhavn, sige Sorgenfryd, for Sorgenfrey: thi Menigmand vil hellere have en tvungen Derivation fra det Bekjendte, end en naturlig fra det Fremmede eller Ubekjendte, en Om- stændighed, som Etymologen idelig bfir have for Ojne. Hvo kan f. Ex. nu med Vished afgjore, om det Engelske Sheriff hor udledes af Sp. Xerife, som upaatvivlelig kommer af Arab. Ubj&, adellig, ædel, eller af Angelsax. Scir-gerefa. Li gessa vist som det er at Samvittigheden er den noj- agtigste og skarpeste af alle Regmestere, ligesaa vist er det at Szåmvetcs paa Ungersk betyder Regning. Sz. i det Magyariske svarer aldeles til det Nordiske skarpe s, hvor- imod det enkelte Ungerske s har en forskjellig og aandende Lyd: Saaledes er der ingen anden Lydforskjel imellem det *) Det være langt fra mig at ville benægte, at vittig, tilfældig- vis kan bruges som et Prædicat for Samvittigheden: jeg har selv kjendt to eller tre Personer med vittige Samvittigheder: men at dette Prædicat skulde tilhore Samvittigheden i deus meest normale Til- stand benægter jeg; og paastaafcr tvertimod: at af alle Aandens Ev- ner og Yttrings-Maader er netop Samvittigheden den mindst vittige. Man kan bedst ovetyde sig om dette ved et Tanke-Experiment: man forestille sig, at en Magyar eller Engelskmand eller en anden Frem- med skulde sige: "Den Danske Samvittighed er meget vittig;” vilde man ikke finde et saadant Udtryk yderst upassende, ja muligt eens- betydende med Jesuitisk? Vittigheden passer til Samvittigheden omtrent som luens til lucere.


Dano-Magyariske opdagelser

Dano-magyariske Opdagelser
Útgefandi
Universitetsboghandler Höst
Ár
1843
Tungumál
Danska
Blaðsíður
38