loading/hle�
(24) Blaðsíða 24 (24) Blaðsíða 24
24 stades så i yttre matto osldrdt, som på Island, såsom redan forut år visadt; det år sålunda forklarligt, huru der en konstmåssig skaldekonst kunde bijdas och bli all- mån samt på visst sått ofvergå till folk poesi hos den foga talrika befolkningen, i fdlj'd af alla enskildas storre poeti- ska fribet och det kånbara behofvet af andlig uppbyggelse till ersåttning for många yttre njutningsmedel. Från Is- land dfverfbrdes den till Norge, men utan att hos folket slå djupa rotter. Den var mera en rafinerad forstrdelse for hofvet och de store; skalderne, åtminstone de fleste och furnåmste, voro islåndare; den åldste norske annalist, munken Theodorik (från 12 seklet) såger uttryckligen, att det icke fanns några norska visor och sånger, att han blott kunde begagna islåndska diktér, och påstår, att åf- ven dessa blott uppstiga till Hårfagers tider. Alla sånger och sagor med få undantag, som bevaras i Kopenhamn, Stockholm och Upsala, ha kommit från Island: huru ar det mojligt, att, om skaldekonsten någonsin lefvat åf- ven i de ofriga rikena, inga minnesmårken deraf skulle ha bibehållits? Slutligen måste ånnu tvenne omståndigheter, som full- komligt algtira den islåndska skaldekonstens hårstammande från den angelsachsiska, nårmare undersokas: 1) I den angelsachsiska skaldekonsten var allitterationen en teknisk grundlag*), hvilken åfven lange blibeholl sig i England, till och med sedan riinmet redan intrådt: man finner derfore ånda in uti 16 seklet ej blott helt och håilet allit- terande engelska skaldestycken, utan åfven sånger, deri rim och allitteration på en gång ega rum, t. ex. Pierce Plowmans vision af Robert Longlande från 13 seklet: Thiis robet in russel I ro med about, All a Apiner season For to jckc DowelJ, o. s. T. **). *) Vili man lasa något storartadt i oforskåmdhet, så bor man slå upp femte ha flet af Iduna, der Ifammarsktild, i verk- lig kåltringspoleniik emot Hulis, nekar detta, och så Tål deri" genom, som formedelst sitt grundlosa prut om Fornyrdalag samt genom en mångd skefheter och vidskepelser, vigar, med hvilken ytlighet den då grasserande gothomanicn gick till våga i»P.t verkliga, vetenskapsmyn. Vtff:S anm. **) En mångd artdra exeippel finnas i W a «?t o II » hislory of the englisk poetrv? nti forstå bandet#
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408