loading/hleð
(297) Blaðsíða 245 (297) Blaðsíða 245
geifla 245 gcísla 2. geifla (a) [(jeib'Ia] vt. og vi. 1. fordreje, forvride, is. brugt om For- vridning af Munden: g. sig, vride Ansigtet (særl. om Vridning af Munden, naar man er nær ved at græde); g. varimar, fordreje Læberne til Graad. — 2. bevæge Læberne, som om man tyggede paa n-t. — 3. (brengla) böje, give en Bule el. Knæk: skeifan er geifluð. geifluhæfður [(jeib'lohaivðoe] a. med forvreden Hov: g. hestnr. geiga (a) [íj£Í:qa] vi. 1. fejle, tage en forkert Retning: (Ordspr.) ekki er vist, hvar óskytju ör geigar, ingen kan sige, hvor den ikkeskydekyndiges Pil kan forvilde sig hen (áchMál.). — 2. a. bevæge sig usikkert, vakle fra den ene Side til den anden: belgirnir tóku dýfur upp og niður og geiguðu á ýmsar hliðar, svo skipin létu ekki að stýri (Eimr. XVI. 56); langirplógar . . . eru lóttari í drætti og g. minna (Andv. I. 145). — b. vandre, gaa rundt: fögur knáttu gullker g. — 3. pp. geigaður, som er gjort ængstelig og for- kuet: Landsmenn hér geigaðir af konungsvaldinu (Esp. IV. 20). tgeigan (-ar, -ir) [<|EÍ:qa7f] f. det at geiga, is. Usikkerhed, Tvivlraadighed. geig fagur [(jeix'fa qoo] a. frygtelig og skön. -fullur [-fYdlog] a. ængstelig. -orður [<j£Í:qorðoo] a. bidende i sin Tale, sarkastisk. -sending [(jEÍy/sendiqk] f. frygtelig Sending; truende, fjendtligt Spogelse, udsendt for at göre en Fortræd: Geigsendingar og gandaflögur | einatt rásuðu að Vtra-Hólmi (JGSafn V. 3, 63). -skot [-sgo t] n. Fejlskud. geigur (-s) [(jei:qoo, Qeíx s] m. 1. (hræðsla) Frygt: yrðu með undar- legan, hrollkendan geig í húsinu jafnvel um hábjartan daginn (EKvG. 167). — 2. (Iiætta) Fare. geigvænlegur [(jEÍq vainle qoQ) a. (hættulegur) farlig; (hræðilegur) frygte- 1‘3; (ógnandi) frygtindgydende; — adv. -lcga. tgeyja (gey; gó, geyði; geyað) [rjei:ja, (jei:; go»:, (jei:ði; Qei:jað] v. 1. vi. (gelta) go. — 2. vt. (hæða) bespotte. geil (-ar, -ir) [<jei:/] f. 1. (þröngt gil) snæver, Iang Kloft. — 2. a. (rnjór stigur milli vcggja) snæver Gang, is. snæver Sti mellem to Gærder: moka g. í snjóskafl, lave en Gang gennem en Snedynge; g. i hcyi, Gang mellem Hæssene i en Hogaard, (Bornh.) Gænge. — b. Rende: til þess að grafa q. út úr Lagarf/jótsósi (GFrE. 51). geila (a) [(jei:la] vt. skille fra hinanden, göre en Gang imellem. geilarbotn [Qci:larbohtv] m. det inderste af en Gang mellem to Hohæs. geyma (di) [<jei:ma] v. I. vt. 1. med acc. gemme, opbcvare: geymdu þctta fyrir mig; (Ordspr.) það er geymt en ekki gleymt, gemt er ikke glemt; bctra er geymt en gleymt (GJ.), bedre er gemt end glemt; g. sjcr e-ð, ’) lægge noget til Side: jeg geymdi mjer nokkra bita af ketinu; 2) udsætte n-t: jeg geymdi mjer ferðina til næstu viku; — ogs. abs.: geymdu að gera út um málið til morguns; — geymd skjöl, henlagte Skrivelser; g. e-ð handa e-m, sætte n-t af til en, forbeholde en n-t; að geymdum rjetti, med Forbehold af (sin) Ret (salvo jure). — 2. vogte, bevogte, passe paa n-t: g. hesta. — 3. efter- komme, overholde: g. guðs boðorð; — að vísu byrjar hverjum manni, hversu reiður sem hann er í hug, að g., gyðja, orð ykkar hvorrartveggju (II. I. 10). — 4. med gen»: g. e-s, ‘) (fela) skjule n-t: AUðsauðurinn. bar einn mann, en hinir tvcir geingu sínumegin hvorr, og geynidu félaga minna (Od. 188); a) fgæta) bevogte, passe paa n-t. — II. vi. 1. fgæta að) Iægge Mærke til. — 2. (skygnast eftir) g. að e-u, se efter n-t: Hann hýsti gest á gaddi kaldan | og geymdi að búfé — nokkrum sauðuni (StStAndv. II. 235); að hverju geymir þú? hvad ser du efter? — 3. (líta) skue: mjög óttalegt og viðbjóðslegt var þar inn um gáttir að g. (JÓlInd. 254). geymandi (-a, -endur) [<j£i:mandl, -endoQ] m. Gemrner, Bevogter. geymari (-a, -ar) [<j£Í:marl] m. (geymandi) Gemmer, Bevogter: (Ord- spr.) góður g. gerir vcitara (SchMál.), god Gemmer, god Vært; illur geymari gerir margan þjóf (GJ.), daarlig Gemmer skaber mangen Tyv. geymd (-ar) [(jeim t] f. 1. (geymsla) Vogtning, Forvaring. — 2. Over- holdelse: g. guðs boðorða. — f3. gefa g. að ftil) = gefa gaum að, lægge Mærke til. : geimi (-a) [<j£Í:ml] m. Hav. geymilegur [(jekmlle-qoQ] a. 1. (verður að geyma) som bör gemmes. — f2. (sem gætir vel að e-u) paapasselig; — adv. -lega. tgeyming (-ar) [Qekmiijk, -iijgaol f-» geymingur (-s) [(jeimiiijgoQ, -iijs] m. = gaumur. geyminn [Qei:ml;í] a. 1. (aðgætinn) paapassende, omhyggelig. — 2. som gemmer godt: vera g. á c-ð, kunne beholde n-t i lange Tider uden at for- bruge det: Ó/afur var g. á brennivín, en bragðaði það varla sjálfur (JTr. Heið. I. 91). — 3. som godt overholder r.-t: g.-á guðs boðorð. geymsla (-u, -ur) [Qeim sla] f. 1. Forvaring, Opbevaring: g. á vörum, Oplægning af Varer: koma e-u fyrir til geymslu hjá e-m, overgive n-t i ens Forvaring; skemdur á geymslu, forgemt. — 2. Gemme, Gemmested, spec. Forraadskammer (Kul-, Ðrændselskælder, Pulterkammer). geymslu banki [qeinrslobauti-QI, -bauq f,!] m. Depositobank. -búr [-bu:r] n. Magasin. -eyrir [-ei:rlo] m. Oplægningsafgift. -fje [-fje:] n. 1. (tnunir til geymslu) betroet Gods. — 2. (fje, sett í geymslu) Deposi'um. -gjald [-<jal-t] n. Oplagsafgift. t'SÓlf [-go"l't/] n. Kælder (LFR. V. 3). -herbergi [-herberQl] n. Oplagsrum. -hús [-hu:s] n. Pakhus. -kaup [-köy:p] n. Opbevaringsafgift. -kjallari [-^ad’larl] m. Pakkælder. -klefi [-kle:vi] m. Forraadskammer. -loft [-lof t] n. Loft til Opbevaring. -maður [-ma:öoQ] m. = geymandi. -ráðstöfun [-rauð sdövon] f. Foranstaltning vedrörende Oplæggelse, Oplægning. -skip [-sQI:p] n. Magasinskib (til Opmagasinering af Kul el. andet). -skrokkur [-sgrohgoQ] m. = geymslu- skip. -staður [-sda:ðoQ] m. Opbevaringssted, Gemmested. -tollur [-tod l- oq] m. = geymslueyrir. geimur (-s, -ar) [QeiimoQ] m. 1. stort Rum, i Reglen med Bibet. af at det er overvejende tomt, men ogsaa uden denne Bibet. i Forb.: e-ð er geimur; n-t er meget stort (om'Husc osv.): Sá hluti hússins, sem xtlaður var til bústaðar verzlunarstjóranum, var allstór gcintur (JTrL. 101). — 2. Himmelrum: (Talem.) spyrja út um alla heima og geima, spörge om alle mulige Ting. gein [<jei:n] 1. og 3. p. sg. imp. ind. af gína. geip (-s) [Qei:p] n. 1. (þvaður) Snak; (ýkjur) Overdrivelser. — 2. ublu Pris: það er g. að gefa 200 krónur fyrir þennan óþverra. geipa (a) [Qei:ba, Qei:pa] vi. 1. (þvaðra) vrövle; (brúka stóryrði) bruge store Ord; (skatnma) skælde ud med Kraftudtryk: tnjer er sama, hvað þú geipar, orðhákurinn. — 2. (ýkja) overdrive; (gorta) prale, vigte sig: hefur alltof mikið verið geipað af því (man har gjort altfor megen Blæst af), hvc dýrt væri að lifa í Witinipeg (Eimr. III. 72); g. af e-u, vigte sig af n-t, berömme n-t i höje Toner: Gullið, sem menn hefðu haft ... og verið að rannsaka og þvælast mcð og g. af, hefði verið flutt hingað frá öðrum lönd- um (EKvG^ 107). geipi kostnaður (Qei:blkos (d)naðoo, <jei:pl-] m. uhyre Omkostninger. -legur [-le qoQ] a. 1. (afarstór) overordentlig stor, umaadelig. — 2. (ýktur) overdreven. — 3. adv. -lega. -mikill [-mI:QldÁ, -ml:^ld?.] a., -stór [-sdo":r] a. geipilegur. -verð [-ver#] n. opskruet Pris, Overpris. geipla (a) [qei'hbla] vt. 1. = geifla. — 2. geipa: geiplar oft um grímustutid \ gamanyrðismálum (BóIuHj. 60). geiplur [Qeihblon] fpl. geip 1. tgeypna (a) [qeihbna] vt. indeslutte i Haanden: Geypnir skjöldungr skepnu ! skríns styrkliga sina (Líkn., Strofe 25). geir (-s, -ar) [<jei:r] m. í:l. (spjót) Spyd; (voptt, alment) Vaaben i Al- mindelighed; dette Ord horer udelukkende Digtersproget til, i daglig Tale findes det vistnok kun i Talem.: hvar sent gcirinn gellur, hvorsomhelst det skal være (Skaft.); - som förste Del af Sms. alm. i Kenninger for Kamp: gcira-blót, -senna osv. — 2. npr. Geir, Gejr, Ger. geirarðsurt [QeirarþsYQ't] f. (EÓlLach. 93) geitla. geir fálki [<jeÍQ-fauhXQI, -faulfjl] m. /Edelfalk, Jagtfalk (falco gyrfalco). -flötur [-flödoQ, -flö'too] m. Kegleflade. -fugl [-fYg?.] m. Gejrfugl, Brillefugl (alca impennis). 1. geiri (-a, -ar) [Qei:rl] m. trekantet el. kiledannet Stykke aí n-t. 1. (g. í fjallshlið) kiledannet Græsplet i en Bjærgskraaning. — 2. (g. í fati) Spjæld, Kile i Töj: setja geira í föt, udkile; ogsaa om lignende Forlæn- gelser paa Klæder: geirar gettgu úr þeint (buxunutn) upp að brittgu og herðablöðum (HermJDr. 115). — 3. (mat.) Sektor, Udsnit. 2. Geiri (-a, -ar) [Qei:rl] m. npr. Dim. af Navne, som ender paa -geir: Ásgeir, Sigurgeir osv. geir jaxl [Qcir jaxs?.] m. (ASkaft.) = vísdónistönn (endajaxl), Visdoms- tand. -kundur [-o'-kYndoQ] m. = maður. -laukur [-r -löygoQ, -löyk- oq] m. fl* (hvítlaukur) Hvidlog. — *2. (hertnaður) Kriger, Mand. -mynd- aður [-mlndaöoo] a. kileformet. -nagli [-nagll] m. 1. (tekn.) Sinke, Svale- hale, Svalerumpe. 2. (á spjóti, skóflu osfr.) Söm, hvormed Bladet paa et Spyd el. en Skovl fæstes til Skaftet. -nefur [-ne’voQ] m. (zool.) 1. Hornfisk (belone acus). 2. (ntakrílsbróðir) Makrelgedde (scombresox saurus). -negla [-negla] vt. (tekn.) sinke, sammenföje med Sinker (Svale- rumper). -negling [-negliqk] f. (tekn.) Sinkning. -nyt [-nl*t] f. (zool.) Havmus (chimæra monstrosa). geiróttur [Qei:ro"hdoo] a. flammet (= gáróttur). geir reyður [Qeir:ei-ðoQ] f. en Slags Finhval (= sandreyður, balænop- tera borealis). -síli [QeÍQ'si ll] n. en Dybvandsfisk af Laksesildenes Familie (paralepsis borealis). f-stokkur [-sdohgoQ] m. Spydkiste. -varta [-r- vaQda] f. Brystvoríe. -þeyr [-Q -þei'r] m., -þing [-þiijk] n. Kamp. -þjóð [-þjo"'ð] f. Spydfolk, Krigere, væbnet Skare. -þrúður [-þru öoo] f. npr. Gertrud (Kvindenavn og Benævnelse paa en Valkyrie). geys [<jei:s] n. = geysingur 2.: vondsku g. (Klopst. II. 68). geisa (a) [Qei:sa] vi. 1. rase: eldurinn geisar, llden raser. — 2. bruge stærke Ord: Þá geysaðisanti háttv. þm. svo feykilega yfirþví (Alþ. ’11, Ð. 63). geysa (ti) [<jei:sa, Qeis dl, íjeis-t] vi. fare hurtig frem: geysti þá fram allur reiðmannahópurinn; refl.: geysast, d. s.; — pp. geystur, styrtendo frem, (ákafur) voldsom, hæftig, rasende; fara geystur, gaa voldsomt frem; svo geystur fer hattn stundum (SNordSnSt. 60); — n. gcyst som adv. hæftigt, voldsomt, rasende: fara geist, gaa frem med Hurtighed el. Vold- somhed; riða geyst, ride stærkt. 1. geysi (-is) [Qei:sl] n. Rasen, Voldsomhed (Klopst.). 2. geysi [<jei:sl] som förste Sammensætningsled: ovcrordentlig, hæftig. -djúp [-dju:p] n. svimlende Dyb. -flón [-flo":n] n. Ærkedosmer. -hár [-hau:r] a. svimmelhöj, ogs. overf. om Tonhöjde: sóngmaðurinn fór geysi- hátt. -illa [-id'la] adv. overordentlig daarlig. -legur [-le'qoQ] a. voldsom, hæftig; overordentlig; — adv. -lega, voldsom, i höj Grad. -margir [-mar qiQ] a. mpl. overordentlig mange; bruges ogs. i n. sg.: geysimargt: g. unt mannintt, jfr. tttargur. -mikill [-ml:<|ld?., -ml:f,ld?.] a. = geysistór. geysing (-ar) [<jei:siijk, -iijgao] f., geysingur (-s) [qei:sirjgoQ, -iqs] m. 1. (afar hröð fcrð) voldsom Fart, Fremstyrten. — 2. a. (æst gcð) ophidset Stemning: cru skáldrit hatts ... full af . . . geysingi (Eimr. II. 202). — b. (æði) Raseri. — c. (dramb) Overmod. — 3. gen. pl. geysinga- som förste Sammensætningsled - 2. gcysi. Geysir (-is) [Qei:slQ] m. npr. Gejser (den bekendte, store varme Kilde i Haukadalur. Paa Islandsk kaldes kun denne ene Kilde saaledes; det alm. Ord for cn Gejser-* er hvcr). geysi stór [Qei:slsdo":r] a. overordentlig stor: g. tiiismunur, himmelvid Forskcl. -stærð [-sdairð] f. overordentlig Störrelsc. 1. geisl (-s, -ar) [Qeis*?.] m. = geisli 3. 2. geisl (-is) [Qeis'?.] n. Straalen, Skinnen. gcisla (a) [qeis la] v. 1. vi. a. straale (ud), udstraale: hitinn geislar frá
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Saurblað
(6) Saurblað
(7) Kápa
(8) Kápa
(9) Blaðsíða I
(10) Blaðsíða II
(11) Blaðsíða III
(12) Blaðsíða IV
(13) Blaðsíða V
(14) Blaðsíða VI
(15) Blaðsíða VII
(16) Blaðsíða VIII
(17) Blaðsíða IX
(18) Blaðsíða X
(19) Blaðsíða XI
(20) Blaðsíða XII
(21) Blaðsíða XIII
(22) Blaðsíða XIV
(23) Blaðsíða XV
(24) Blaðsíða XVI
(25) Blaðsíða XVII
(26) Blaðsíða XVIII
(27) Blaðsíða XIX
(28) Blaðsíða XX
(29) Blaðsíða XXI
(30) Blaðsíða XXII
(31) Blaðsíða XXIII
(32) Blaðsíða XXIV
(33) Blaðsíða XXV
(34) Blaðsíða XXVI
(35) Blaðsíða XXVII
(36) Blaðsíða XXVIII
(37) Blaðsíða XXIX
(38) Blaðsíða XXX
(39) Blaðsíða XXXI
(40) Blaðsíða XXXII
(41) Blaðsíða I
(42) Blaðsíða II
(43) Blaðsíða III
(44) Blaðsíða IV
(45) Blaðsíða V
(46) Blaðsíða VI
(47) Blaðsíða VII
(48) Blaðsíða VIII
(49) Blaðsíða IX
(50) Blaðsíða X
(51) Blaðsíða XI
(52) Blaðsíða XII
(53) Blaðsíða 1
(54) Blaðsíða 2
(55) Blaðsíða 3
(56) Blaðsíða 4
(57) Blaðsíða 5
(58) Blaðsíða 6
(59) Blaðsíða 7
(60) Blaðsíða 8
(61) Blaðsíða 9
(62) Blaðsíða 10
(63) Blaðsíða 11
(64) Blaðsíða 12
(65) Blaðsíða 13
(66) Blaðsíða 14
(67) Blaðsíða 15
(68) Blaðsíða 16
(69) Blaðsíða 17
(70) Blaðsíða 18
(71) Blaðsíða 19
(72) Blaðsíða 20
(73) Blaðsíða 21
(74) Blaðsíða 22
(75) Blaðsíða 23
(76) Blaðsíða 24
(77) Blaðsíða 25
(78) Blaðsíða 26
(79) Blaðsíða 27
(80) Blaðsíða 28
(81) Blaðsíða 29
(82) Blaðsíða 30
(83) Blaðsíða 31
(84) Blaðsíða 32
(85) Blaðsíða 33
(86) Blaðsíða 34
(87) Blaðsíða 35
(88) Blaðsíða 36
(89) Blaðsíða 37
(90) Blaðsíða 38
(91) Blaðsíða 39
(92) Blaðsíða 40
(93) Blaðsíða 41
(94) Blaðsíða 42
(95) Blaðsíða 43
(96) Blaðsíða 44
(97) Blaðsíða 45
(98) Blaðsíða 46
(99) Blaðsíða 47
(100) Blaðsíða 48
(101) Blaðsíða 49
(102) Blaðsíða 50
(103) Blaðsíða 51
(104) Blaðsíða 52
(105) Blaðsíða 53
(106) Blaðsíða 54
(107) Blaðsíða 55
(108) Blaðsíða 56
(109) Blaðsíða 57
(110) Blaðsíða 58
(111) Blaðsíða 59
(112) Blaðsíða 60
(113) Blaðsíða 61
(114) Blaðsíða 62
(115) Blaðsíða 63
(116) Blaðsíða 64
(117) Blaðsíða 65
(118) Blaðsíða 66
(119) Blaðsíða 67
(120) Blaðsíða 68
(121) Blaðsíða 69
(122) Blaðsíða 70
(123) Blaðsíða 71
(124) Blaðsíða 72
(125) Blaðsíða 73
(126) Blaðsíða 74
(127) Blaðsíða 75
(128) Blaðsíða 76
(129) Blaðsíða 77
(130) Blaðsíða 78
(131) Blaðsíða 79
(132) Blaðsíða 80
(133) Blaðsíða 81
(134) Blaðsíða 82
(135) Blaðsíða 83
(136) Blaðsíða 84
(137) Blaðsíða 85
(138) Blaðsíða 86
(139) Blaðsíða 87
(140) Blaðsíða 88
(141) Blaðsíða 89
(142) Blaðsíða 90
(143) Blaðsíða 91
(144) Blaðsíða 92
(145) Blaðsíða 93
(146) Blaðsíða 94
(147) Blaðsíða 95
(148) Blaðsíða 96
(149) Blaðsíða 97
(150) Blaðsíða 98
(151) Blaðsíða 99
(152) Blaðsíða 100
(153) Blaðsíða 101
(154) Blaðsíða 102
(155) Blaðsíða 103
(156) Blaðsíða 104
(157) Blaðsíða 105
(158) Blaðsíða 106
(159) Blaðsíða 107
(160) Blaðsíða 108
(161) Blaðsíða 109
(162) Blaðsíða 110
(163) Blaðsíða 111
(164) Blaðsíða 112
(165) Blaðsíða 113
(166) Blaðsíða 114
(167) Blaðsíða 115
(168) Blaðsíða 116
(169) Blaðsíða 117
(170) Blaðsíða 118
(171) Blaðsíða 119
(172) Blaðsíða 120
(173) Blaðsíða 121
(174) Blaðsíða 122
(175) Blaðsíða 123
(176) Blaðsíða 124
(177) Blaðsíða 125
(178) Blaðsíða 126
(179) Blaðsíða 127
(180) Blaðsíða 128
(181) Blaðsíða 129
(182) Blaðsíða 130
(183) Blaðsíða 131
(184) Blaðsíða 132
(185) Blaðsíða 133
(186) Blaðsíða 134
(187) Blaðsíða 135
(188) Blaðsíða 136
(189) Blaðsíða 137
(190) Blaðsíða 138
(191) Blaðsíða 139
(192) Blaðsíða 140
(193) Blaðsíða 141
(194) Blaðsíða 142
(195) Blaðsíða 143
(196) Blaðsíða 144
(197) Blaðsíða 145
(198) Blaðsíða 146
(199) Blaðsíða 147
(200) Blaðsíða 148
(201) Blaðsíða 149
(202) Blaðsíða 150
(203) Blaðsíða 151
(204) Blaðsíða 152
(205) Blaðsíða 153
(206) Blaðsíða 154
(207) Blaðsíða 155
(208) Blaðsíða 156
(209) Blaðsíða 157
(210) Blaðsíða 158
(211) Blaðsíða 159
(212) Blaðsíða 160
(213) Blaðsíða 161
(214) Blaðsíða 162
(215) Blaðsíða 163
(216) Blaðsíða 164
(217) Blaðsíða 165
(218) Blaðsíða 166
(219) Blaðsíða 167
(220) Blaðsíða 168
(221) Blaðsíða 169
(222) Blaðsíða 170
(223) Blaðsíða 171
(224) Blaðsíða 172
(225) Blaðsíða 173
(226) Blaðsíða 174
(227) Blaðsíða 175
(228) Blaðsíða 176
(229) Blaðsíða 177
(230) Blaðsíða 178
(231) Blaðsíða 179
(232) Blaðsíða 180
(233) Blaðsíða 181
(234) Blaðsíða 182
(235) Blaðsíða 183
(236) Blaðsíða 184
(237) Blaðsíða 185
(238) Blaðsíða 186
(239) Blaðsíða 187
(240) Blaðsíða 188
(241) Blaðsíða 189
(242) Blaðsíða 190
(243) Blaðsíða 191
(244) Blaðsíða 192
(245) Blaðsíða 193
(246) Blaðsíða 194
(247) Blaðsíða 195
(248) Blaðsíða 196
(249) Blaðsíða 197
(250) Blaðsíða 198
(251) Blaðsíða 199
(252) Blaðsíða 200
(253) Blaðsíða 201
(254) Blaðsíða 202
(255) Blaðsíða 203
(256) Blaðsíða 204
(257) Blaðsíða 205
(258) Blaðsíða 206
(259) Blaðsíða 207
(260) Blaðsíða 208
(261) Blaðsíða 209
(262) Blaðsíða 210
(263) Blaðsíða 211
(264) Blaðsíða 212
(265) Blaðsíða 213
(266) Blaðsíða 214
(267) Blaðsíða 215
(268) Blaðsíða 216
(269) Blaðsíða 217
(270) Blaðsíða 218
(271) Blaðsíða 219
(272) Blaðsíða 220
(273) Blaðsíða 221
(274) Blaðsíða 222
(275) Blaðsíða 223
(276) Blaðsíða 224
(277) Blaðsíða 225
(278) Blaðsíða 226
(279) Blaðsíða 227
(280) Blaðsíða 228
(281) Blaðsíða 229
(282) Blaðsíða 230
(283) Blaðsíða 231
(284) Blaðsíða 232
(285) Blaðsíða 233
(286) Blaðsíða 234
(287) Blaðsíða 235
(288) Blaðsíða 236
(289) Blaðsíða 237
(290) Blaðsíða 238
(291) Blaðsíða 239
(292) Blaðsíða 240
(293) Blaðsíða 241
(294) Blaðsíða 242
(295) Blaðsíða 243
(296) Blaðsíða 244
(297) Blaðsíða 245
(298) Blaðsíða 246
(299) Blaðsíða 247
(300) Blaðsíða 248
(301) Blaðsíða 249
(302) Blaðsíða 250
(303) Blaðsíða 251
(304) Blaðsíða 252
(305) Blaðsíða 253
(306) Blaðsíða 254
(307) Blaðsíða 255
(308) Blaðsíða 256
(309) Blaðsíða 257
(310) Blaðsíða 258
(311) Blaðsíða 259
(312) Blaðsíða 260
(313) Blaðsíða 261
(314) Blaðsíða 262
(315) Blaðsíða 263
(316) Blaðsíða 264
(317) Blaðsíða 265
(318) Blaðsíða 266
(319) Blaðsíða 267
(320) Blaðsíða 268
(321) Blaðsíða 269
(322) Blaðsíða 270
(323) Blaðsíða 271
(324) Blaðsíða 272
(325) Blaðsíða 273
(326) Blaðsíða 274
(327) Blaðsíða 275
(328) Blaðsíða 276
(329) Blaðsíða 277
(330) Blaðsíða 278
(331) Blaðsíða 279
(332) Blaðsíða 280
(333) Blaðsíða 281
(334) Blaðsíða 282
(335) Blaðsíða 283
(336) Blaðsíða 284
(337) Blaðsíða 285
(338) Blaðsíða 286
(339) Blaðsíða 287
(340) Blaðsíða 288
(341) Blaðsíða 289
(342) Blaðsíða 290
(343) Blaðsíða 291
(344) Blaðsíða 292
(345) Blaðsíða 293
(346) Blaðsíða 294
(347) Blaðsíða 295
(348) Blaðsíða 296
(349) Blaðsíða 297
(350) Blaðsíða 298
(351) Blaðsíða 299
(352) Blaðsíða 300
(353) Blaðsíða 301
(354) Blaðsíða 302
(355) Blaðsíða 303
(356) Blaðsíða 304
(357) Blaðsíða 305
(358) Blaðsíða 306
(359) Blaðsíða 307
(360) Blaðsíða 308
(361) Blaðsíða 309
(362) Blaðsíða 310
(363) Blaðsíða 311
(364) Blaðsíða 312
(365) Blaðsíða 313
(366) Blaðsíða 314
(367) Blaðsíða 315
(368) Blaðsíða 316
(369) Blaðsíða 317
(370) Blaðsíða 318
(371) Blaðsíða 319
(372) Blaðsíða 320
(373) Blaðsíða 321
(374) Blaðsíða 322
(375) Blaðsíða 323
(376) Blaðsíða 324
(377) Blaðsíða 325
(378) Blaðsíða 326
(379) Blaðsíða 327
(380) Blaðsíða 328
(381) Blaðsíða 329
(382) Blaðsíða 330
(383) Blaðsíða 331
(384) Blaðsíða 332
(385) Blaðsíða 333
(386) Blaðsíða 334
(387) Blaðsíða 335
(388) Blaðsíða 336
(389) Blaðsíða 337
(390) Blaðsíða 338
(391) Blaðsíða 339
(392) Blaðsíða 340
(393) Blaðsíða 341
(394) Blaðsíða 342
(395) Blaðsíða 343
(396) Blaðsíða 344
(397) Blaðsíða 345
(398) Blaðsíða 346
(399) Blaðsíða 347
(400) Blaðsíða 348
(401) Blaðsíða 349
(402) Blaðsíða 350
(403) Blaðsíða 351
(404) Blaðsíða 352
(405) Blaðsíða 353
(406) Blaðsíða 354
(407) Blaðsíða 355
(408) Blaðsíða 356
(409) Blaðsíða 357
(410) Blaðsíða 358
(411) Blaðsíða 359
(412) Blaðsíða 360
(413) Blaðsíða 361
(414) Blaðsíða 362
(415) Blaðsíða 363
(416) Blaðsíða 364
(417) Blaðsíða 365
(418) Blaðsíða 366
(419) Blaðsíða 367
(420) Blaðsíða 368
(421) Blaðsíða 369
(422) Blaðsíða 370
(423) Blaðsíða 371
(424) Blaðsíða 372
(425) Blaðsíða 373
(426) Blaðsíða 374
(427) Blaðsíða 375
(428) Blaðsíða 376
(429) Blaðsíða 377
(430) Blaðsíða 378
(431) Blaðsíða 379
(432) Blaðsíða 380
(433) Blaðsíða 381
(434) Blaðsíða 382
(435) Blaðsíða 383
(436) Blaðsíða 384
(437) Blaðsíða 385
(438) Blaðsíða 386
(439) Blaðsíða 387
(440) Blaðsíða 388
(441) Blaðsíða 389
(442) Blaðsíða 390
(443) Blaðsíða 391
(444) Blaðsíða 392
(445) Blaðsíða 393
(446) Blaðsíða 394
(447) Blaðsíða 395
(448) Blaðsíða 396
(449) Blaðsíða 397
(450) Blaðsíða 398
(451) Blaðsíða 399
(452) Blaðsíða 400
(453) Blaðsíða 401
(454) Blaðsíða 402
(455) Blaðsíða 403
(456) Blaðsíða 404
(457) Blaðsíða 405
(458) Blaðsíða 406
(459) Blaðsíða 407
(460) Blaðsíða 408
(461) Blaðsíða 409
(462) Blaðsíða 410
(463) Blaðsíða 411
(464) Blaðsíða 412
(465) Blaðsíða 413
(466) Blaðsíða 414
(467) Blaðsíða 415
(468) Blaðsíða 416
(469) Blaðsíða 417
(470) Blaðsíða 418
(471) Blaðsíða 419
(472) Blaðsíða 420
(473) Blaðsíða 421
(474) Blaðsíða 422
(475) Blaðsíða 423
(476) Blaðsíða 424
(477) Blaðsíða 425
(478) Blaðsíða 426
(479) Blaðsíða 427
(480) Blaðsíða 428
(481) Blaðsíða 429
(482) Blaðsíða 430
(483) Blaðsíða 431
(484) Blaðsíða 432
(485) Blaðsíða 433
(486) Blaðsíða 434
(487) Blaðsíða 435
(488) Blaðsíða 436
(489) Blaðsíða 437
(490) Blaðsíða 438
(491) Blaðsíða 439
(492) Blaðsíða 440
(493) Blaðsíða 441
(494) Blaðsíða 442
(495) Blaðsíða 443
(496) Blaðsíða 444
(497) Blaðsíða 445
(498) Blaðsíða 446
(499) Blaðsíða 447
(500) Blaðsíða 448
(501) Blaðsíða 449
(502) Blaðsíða 450
(503) Blaðsíða 451
(504) Blaðsíða 452
(505) Blaðsíða 453
(506) Blaðsíða 454
(507) Blaðsíða 455
(508) Blaðsíða 456
(509) Blaðsíða 457
(510) Blaðsíða 458
(511) Blaðsíða 459
(512) Blaðsíða 460
(513) Blaðsíða 461
(514) Blaðsíða 462
(515) Blaðsíða 463
(516) Blaðsíða 464
(517) Blaðsíða 465
(518) Blaðsíða 466
(519) Blaðsíða 467
(520) Blaðsíða 468
(521) Blaðsíða 469
(522) Blaðsíða 470
(523) Blaðsíða 471
(524) Blaðsíða 472
(525) Blaðsíða 473
(526) Blaðsíða 474
(527) Blaðsíða 475
(528) Blaðsíða 476
(529) Blaðsíða 477
(530) Blaðsíða 478
(531) Blaðsíða 479
(532) Blaðsíða 480
(533) Blaðsíða 481
(534) Blaðsíða 482
(535) Blaðsíða 483
(536) Blaðsíða 484
(537) Blaðsíða 485
(538) Blaðsíða 486
(539) Blaðsíða 487
(540) Blaðsíða 488
(541) Blaðsíða 489
(542) Blaðsíða 490
(543) Blaðsíða 491
(544) Blaðsíða 492
(545) Blaðsíða 493
(546) Blaðsíða 494
(547) Blaðsíða 495
(548) Blaðsíða 496
(549) Blaðsíða 497
(550) Blaðsíða 498
(551) Blaðsíða 499
(552) Blaðsíða 500
(553) Blaðsíða 501
(554) Blaðsíða 502
(555) Blaðsíða 503
(556) Blaðsíða 504
(557) Blaðsíða 505
(558) Blaðsíða 506
(559) Blaðsíða 507
(560) Blaðsíða 508
(561) Blaðsíða 509
(562) Blaðsíða 510
(563) Blaðsíða 511
(564) Blaðsíða 512
(565) Blaðsíða 513
(566) Blaðsíða 514
(567) Blaðsíða 515
(568) Blaðsíða 516
(569) Blaðsíða 517
(570) Blaðsíða 518
(571) Blaðsíða 519
(572) Blaðsíða 520
(573) Blaðsíða 521
(574) Blaðsíða 522
(575) Blaðsíða 523
(576) Blaðsíða 524
(577) Blaðsíða 525
(578) Blaðsíða 526
(579) Blaðsíða 527
(580) Blaðsíða 528
(581) Blaðsíða 529
(582) Blaðsíða 530
(583) Blaðsíða 531
(584) Blaðsíða 532
(585) Blaðsíða 533
(586) Blaðsíða 534
(587) Blaðsíða 535
(588) Blaðsíða 536
(589) Blaðsíða 537
(590) Blaðsíða 538
(591) Blaðsíða 539
(592) Blaðsíða 540
(593) Blaðsíða 541
(594) Blaðsíða 542
(595) Blaðsíða 543
(596) Blaðsíða 544
(597) Blaðsíða 545
(598) Blaðsíða 546
(599) Blaðsíða 547
(600) Blaðsíða 548
(601) Blaðsíða 549
(602) Blaðsíða 550
(603) Blaðsíða 551
(604) Blaðsíða 552
(605) Blaðsíða 553
(606) Blaðsíða 554
(607) Blaðsíða 555
(608) Blaðsíða 556
(609) Blaðsíða 557
(610) Blaðsíða 558
(611) Blaðsíða 559
(612) Blaðsíða 560
(613) Blaðsíða 561
(614) Blaðsíða 562
(615) Blaðsíða 563
(616) Blaðsíða 564
(617) Blaðsíða 565
(618) Blaðsíða 566
(619) Blaðsíða 567
(620) Blaðsíða 568
(621) Blaðsíða 569
(622) Blaðsíða 570
(623) Blaðsíða 571
(624) Blaðsíða 572
(625) Blaðsíða 573
(626) Blaðsíða 574
(627) Blaðsíða 575
(628) Blaðsíða 576
(629) Blaðsíða 577
(630) Blaðsíða 578
(631) Blaðsíða 579
(632) Blaðsíða 580
(633) Blaðsíða 581
(634) Blaðsíða 582
(635) Blaðsíða 583
(636) Blaðsíða 584
(637) Blaðsíða 585
(638) Blaðsíða 586
(639) Blaðsíða 587
(640) Blaðsíða 588
(641) Blaðsíða 589
(642) Blaðsíða 590
(643) Blaðsíða 591
(644) Blaðsíða 592
(645) Blaðsíða 593
(646) Blaðsíða 594
(647) Blaðsíða 595
(648) Blaðsíða 596
(649) Blaðsíða 597
(650) Blaðsíða 598
(651) Blaðsíða 599
(652) Blaðsíða 600
(653) Blaðsíða 601
(654) Blaðsíða 602
(655) Blaðsíða 603
(656) Blaðsíða 604
(657) Blaðsíða 605
(658) Blaðsíða 606
(659) Blaðsíða 607
(660) Blaðsíða 608
(661) Blaðsíða 609
(662) Blaðsíða 610
(663) Blaðsíða 611
(664) Blaðsíða 612
(665) Blaðsíða 613
(666) Blaðsíða 614
(667) Blaðsíða 615
(668) Blaðsíða 616
(669) Blaðsíða 617
(670) Blaðsíða 618
(671) Blaðsíða 619
(672) Blaðsíða 620
(673) Blaðsíða 621
(674) Blaðsíða 622
(675) Blaðsíða 623
(676) Blaðsíða 624
(677) Blaðsíða 625
(678) Blaðsíða 626
(679) Blaðsíða 627
(680) Blaðsíða 628
(681) Blaðsíða 629
(682) Blaðsíða 630
(683) Blaðsíða 631
(684) Blaðsíða 632
(685) Blaðsíða 633
(686) Blaðsíða 634
(687) Blaðsíða 635
(688) Blaðsíða 636
(689) Blaðsíða 637
(690) Blaðsíða 638
(691) Blaðsíða 639
(692) Blaðsíða 640
(693) Blaðsíða 641
(694) Blaðsíða 642
(695) Blaðsíða 643
(696) Blaðsíða 644
(697) Blaðsíða 645
(698) Blaðsíða 646
(699) Blaðsíða 647
(700) Blaðsíða 648
(701) Blaðsíða 649
(702) Blaðsíða 650
(703) Blaðsíða 651
(704) Blaðsíða 652
(705) Blaðsíða 653
(706) Blaðsíða 654
(707) Blaðsíða 655
(708) Blaðsíða 656
(709) Blaðsíða 657
(710) Blaðsíða 658
(711) Blaðsíða 659
(712) Blaðsíða 660
(713) Blaðsíða 661
(714) Blaðsíða 662
(715) Blaðsíða 663
(716) Blaðsíða 664
(717) Blaðsíða 665
(718) Blaðsíða 666
(719) Blaðsíða 667
(720) Blaðsíða 668
(721) Blaðsíða 669
(722) Blaðsíða 670
(723) Blaðsíða 671
(724) Blaðsíða 672
(725) Blaðsíða 673
(726) Blaðsíða 674
(727) Blaðsíða 675
(728) Blaðsíða 676
(729) Blaðsíða 677
(730) Blaðsíða 678
(731) Blaðsíða 679
(732) Blaðsíða 680
(733) Blaðsíða 681
(734) Blaðsíða 682
(735) Blaðsíða 683
(736) Blaðsíða 684
(737) Blaðsíða 685
(738) Blaðsíða 686
(739) Blaðsíða 687
(740) Blaðsíða 688
(741) Blaðsíða 689
(742) Blaðsíða 690
(743) Blaðsíða 691
(744) Blaðsíða 692
(745) Blaðsíða 693
(746) Blaðsíða 694
(747) Blaðsíða 695
(748) Blaðsíða 696
(749) Blaðsíða 697
(750) Blaðsíða 698
(751) Blaðsíða 699
(752) Blaðsíða 700
(753) Blaðsíða 701
(754) Blaðsíða 702
(755) Blaðsíða 703
(756) Blaðsíða 704
(757) Blaðsíða 705
(758) Blaðsíða 706
(759) Blaðsíða 707
(760) Blaðsíða 708
(761) Blaðsíða 709
(762) Blaðsíða 710
(763) Blaðsíða 711
(764) Blaðsíða 712
(765) Blaðsíða 713
(766) Blaðsíða 714
(767) Blaðsíða 715
(768) Blaðsíða 716
(769) Blaðsíða 717
(770) Blaðsíða 718
(771) Blaðsíða 719
(772) Blaðsíða 720
(773) Blaðsíða 721
(774) Blaðsíða 722
(775) Blaðsíða 723
(776) Blaðsíða 724
(777) Blaðsíða 725
(778) Blaðsíða 726
(779) Blaðsíða 727
(780) Blaðsíða 728
(781) Blaðsíða 729
(782) Blaðsíða 730
(783) Blaðsíða 731
(784) Blaðsíða 732
(785) Blaðsíða 733
(786) Blaðsíða 734
(787) Blaðsíða 735
(788) Blaðsíða 736
(789) Blaðsíða 737
(790) Blaðsíða 738
(791) Blaðsíða 739
(792) Blaðsíða 740
(793) Blaðsíða 741
(794) Blaðsíða 742
(795) Blaðsíða 743
(796) Blaðsíða 744
(797) Blaðsíða 745
(798) Blaðsíða 746
(799) Blaðsíða 747
(800) Blaðsíða 748
(801) Blaðsíða 749
(802) Blaðsíða 750
(803) Blaðsíða 751
(804) Blaðsíða 752
(805) Blaðsíða 753
(806) Blaðsíða 754
(807) Blaðsíða 755
(808) Blaðsíða 756
(809) Blaðsíða 757
(810) Blaðsíða 758
(811) Blaðsíða 759
(812) Blaðsíða 760
(813) Blaðsíða 761
(814) Blaðsíða 762
(815) Blaðsíða 763
(816) Blaðsíða 764
(817) Blaðsíða 765
(818) Blaðsíða 766
(819) Blaðsíða 767
(820) Blaðsíða 768
(821) Blaðsíða 769
(822) Blaðsíða 770
(823) Blaðsíða 771
(824) Blaðsíða 772
(825) Blaðsíða 773
(826) Blaðsíða 774
(827) Blaðsíða 775
(828) Blaðsíða 776
(829) Blaðsíða 777
(830) Blaðsíða 778
(831) Blaðsíða 779
(832) Blaðsíða 780
(833) Blaðsíða 781
(834) Blaðsíða 782
(835) Blaðsíða 783
(836) Blaðsíða 784
(837) Blaðsíða 785
(838) Blaðsíða 786
(839) Blaðsíða 787
(840) Blaðsíða 788
(841) Blaðsíða 789
(842) Blaðsíða 790
(843) Blaðsíða 791
(844) Blaðsíða 792
(845) Blaðsíða 793
(846) Blaðsíða 794
(847) Blaðsíða 795
(848) Blaðsíða 796
(849) Blaðsíða 797
(850) Blaðsíða 798
(851) Blaðsíða 799
(852) Blaðsíða 800
(853) Blaðsíða 801
(854) Blaðsíða 802
(855) Blaðsíða 803
(856) Blaðsíða 804
(857) Blaðsíða 805
(858) Blaðsíða 806
(859) Blaðsíða 807
(860) Blaðsíða 808
(861) Blaðsíða 809
(862) Blaðsíða 810
(863) Blaðsíða 811
(864) Blaðsíða 812
(865) Blaðsíða 813
(866) Blaðsíða 814
(867) Blaðsíða 815
(868) Blaðsíða 816
(869) Blaðsíða 817
(870) Blaðsíða 818
(871) Blaðsíða 819
(872) Blaðsíða 820
(873) Blaðsíða 821
(874) Blaðsíða 822
(875) Blaðsíða 823
(876) Blaðsíða 824
(877) Blaðsíða 825
(878) Blaðsíða 826
(879) Blaðsíða 827
(880) Blaðsíða 828
(881) Blaðsíða 829
(882) Blaðsíða 830
(883) Blaðsíða 831
(884) Blaðsíða 832
(885) Blaðsíða 833
(886) Blaðsíða 834
(887) Blaðsíða 835
(888) Blaðsíða 836
(889) Blaðsíða 837
(890) Blaðsíða 838
(891) Blaðsíða 839
(892) Blaðsíða 840
(893) Blaðsíða 841
(894) Blaðsíða 842
(895) Blaðsíða 843
(896) Blaðsíða 844
(897) Blaðsíða 845
(898) Blaðsíða 846
(899) Blaðsíða 847
(900) Blaðsíða 848
(901) Blaðsíða 849
(902) Blaðsíða 850
(903) Blaðsíða 851
(904) Blaðsíða 852
(905) Blaðsíða 853
(906) Blaðsíða 854
(907) Blaðsíða 855
(908) Blaðsíða 856
(909) Blaðsíða 857
(910) Blaðsíða 858
(911) Blaðsíða 859
(912) Blaðsíða 860
(913) Blaðsíða 861
(914) Blaðsíða 862
(915) Blaðsíða 863
(916) Blaðsíða 864
(917) Blaðsíða 865
(918) Blaðsíða 866
(919) Blaðsíða 867
(920) Blaðsíða 868
(921) Blaðsíða 869
(922) Blaðsíða 870
(923) Blaðsíða 871
(924) Blaðsíða 872
(925) Blaðsíða 873
(926) Blaðsíða 874
(927) Blaðsíða 875
(928) Blaðsíða 876
(929) Blaðsíða 877
(930) Blaðsíða 878
(931) Blaðsíða 879
(932) Blaðsíða 880
(933) Blaðsíða 881
(934) Blaðsíða 882
(935) Blaðsíða 883
(936) Blaðsíða 884
(937) Blaðsíða 885
(938) Blaðsíða 886
(939) Blaðsíða 887
(940) Blaðsíða 888
(941) Blaðsíða 889
(942) Blaðsíða 890
(943) Blaðsíða 891
(944) Blaðsíða 892
(945) Blaðsíða 893
(946) Blaðsíða 894
(947) Blaðsíða 895
(948) Blaðsíða 896
(949) Blaðsíða 897
(950) Blaðsíða 898
(951) Blaðsíða 899
(952) Blaðsíða 900
(953) Blaðsíða 901
(954) Blaðsíða 902
(955) Blaðsíða 903
(956) Blaðsíða 904
(957) Blaðsíða 905
(958) Blaðsíða 906
(959) Blaðsíða 907
(960) Blaðsíða 908
(961) Blaðsíða 909
(962) Blaðsíða 910
(963) Blaðsíða 911
(964) Blaðsíða 912
(965) Blaðsíða 913
(966) Blaðsíða 914
(967) Blaðsíða 915
(968) Blaðsíða 916
(969) Blaðsíða 917
(970) Blaðsíða 918
(971) Blaðsíða 919
(972) Blaðsíða 920
(973) Blaðsíða 921
(974) Blaðsíða 922
(975) Blaðsíða 923
(976) Blaðsíða 924
(977) Blaðsíða 925
(978) Blaðsíða 926
(979) Blaðsíða 927
(980) Blaðsíða 928
(981) Blaðsíða 929
(982) Blaðsíða 930
(983) Blaðsíða 931
(984) Blaðsíða 932
(985) Blaðsíða 933
(986) Blaðsíða 934
(987) Blaðsíða 935
(988) Blaðsíða 936
(989) Blaðsíða 937
(990) Blaðsíða 938
(991) Blaðsíða 939
(992) Blaðsíða 940
(993) Blaðsíða 941
(994) Blaðsíða 942
(995) Blaðsíða 943
(996) Blaðsíða 944
(997) Blaðsíða 945
(998) Blaðsíða 946
(999) Blaðsíða 947
(1000) Blaðsíða 948
(1001) Blaðsíða 949
(1002) Blaðsíða 950
(1003) Blaðsíða 951
(1004) Blaðsíða 952
(1005) Blaðsíða 953
(1006) Blaðsíða 954
(1007) Blaðsíða 955
(1008) Blaðsíða 956
(1009) Blaðsíða 957
(1010) Blaðsíða 958
(1011) Blaðsíða 959
(1012) Blaðsíða 960
(1013) Blaðsíða 961
(1014) Blaðsíða 962
(1015) Blaðsíða 963
(1016) Blaðsíða 964
(1017) Blaðsíða 965
(1018) Blaðsíða 966
(1019) Blaðsíða 967
(1020) Blaðsíða 968
(1021) Blaðsíða 969
(1022) Blaðsíða 970
(1023) Blaðsíða 971
(1024) Blaðsíða 972
(1025) Blaðsíða 973
(1026) Blaðsíða 974
(1027) Blaðsíða 975
(1028) Blaðsíða 976
(1029) Blaðsíða 977
(1030) Blaðsíða 978
(1031) Blaðsíða 979
(1032) Blaðsíða 980
(1033) Blaðsíða 981
(1034) Blaðsíða 982
(1035) Blaðsíða 983
(1036) Blaðsíða 984
(1037) Blaðsíða 985
(1038) Blaðsíða 986
(1039) Blaðsíða 987
(1040) Blaðsíða 988
(1041) Blaðsíða 989
(1042) Blaðsíða 990
(1043) Blaðsíða 991
(1044) Blaðsíða 992
(1045) Blaðsíða 993
(1046) Blaðsíða 994
(1047) Blaðsíða 995
(1048) Blaðsíða 996
(1049) Blaðsíða 997
(1050) Blaðsíða 998
(1051) Blaðsíða 999
(1052) Blaðsíða 1000
(1053) Blaðsíða 1001
(1054) Blaðsíða 1002
(1055) Blaðsíða 1003
(1056) Blaðsíða 1004
(1057) Blaðsíða 1005
(1058) Blaðsíða 1006
(1059) Blaðsíða 1007
(1060) Blaðsíða 1008
(1061) Blaðsíða 1009
(1062) Blaðsíða 1010
(1063) Blaðsíða 1011
(1064) Blaðsíða 1012
(1065) Blaðsíða 1013
(1066) Blaðsíða 1014
(1067) Blaðsíða 1015
(1068) Blaðsíða 1016
(1069) Blaðsíða 1017
(1070) Blaðsíða 1018
(1071) Blaðsíða 1019
(1072) Blaðsíða 1020
(1073) Blaðsíða 1021
(1074) Blaðsíða 1022
(1075) Blaðsíða 1023
(1076) Blaðsíða 1024
(1077) Blaðsíða 1025
(1078) Blaðsíða 1026
(1079) Blaðsíða 1027
(1080) Blaðsíða 1028
(1081) Blaðsíða 1029
(1082) Blaðsíða 1030
(1083) Blaðsíða 1031
(1084) Blaðsíða 1032
(1085) Blaðsíða 1033
(1086) Blaðsíða 1034
(1087) Blaðsíða 1035
(1088) Blaðsíða 1036
(1089) Blaðsíða 1037
(1090) Blaðsíða 1038
(1091) Blaðsíða 1039
(1092) Blaðsíða 1040
(1093) Blaðsíða 1041
(1094) Blaðsíða 1042
(1095) Blaðsíða 1043
(1096) Blaðsíða 1044
(1097) Blaðsíða 1045
(1098) Blaðsíða 1046
(1099) Blaðsíða 1047
(1100) Blaðsíða 1048
(1101) Blaðsíða 1049
(1102) Blaðsíða 1050
(1103) Blaðsíða 1051
(1104) Blaðsíða 1052
(1105) Mynd
(1106) Mynd
(1107) Mynd
(1108) Mynd
(1109) Mynd
(1110) Mynd
(1111) Kápa
(1112) Kápa
(1113) Kápa
(1114) Kápa
(1115) Saurblað
(1116) Saurblað
(1117) Saurblað
(1118) Saurblað
(1119) Band
(1120) Band
(1121) Kjölur
(1122) Framsnið
(1123) Kvarði
(1124) Litaspjald


Íslensk-dönsk orðabók =

Ár
1920
Tungumál
Danska
Efnisorð
Blaðsíður
1120


Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þessa bók, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þessa bók: Íslensk-dönsk orðabók =
http://baekur.is/bok/e21ba586-66f0-40e2-8642-a8d0707f848a

Tengja á þessa síðu: (297) Blaðsíða 245
http://baekur.is/bok/e21ba586-66f0-40e2-8642-a8d0707f848a/0/297

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Bækur.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.