loading/hleð
(48) Blaðsíða 16 (48) Blaðsíða 16
16 DET HISTORISKT-ARCHÆOLOGISKA ARCHIVET OCH RIRLIOTHEKET. BESTAMMELSEB. 1. H. M. Konungen har genom allerhögsta Resolutioner af 27 augusti 1845 oeh 7 februari 1846 bifallit upprattandet, genora den Kongl. Kora- missionen för Fornsakernes Bevarande i förening med det Kongl. Nordiska Fornskrift-Siillskapet, af ett historiskt-archæologiskt archiv i tva afdel- ningar, nemligen: 1. en fornnordisk-islandsk, innehallande diplomer, afskrifter af diplomer och andra vigtiga handlingar iildre iin 1450, samt af is- liindska och fornnordiska codices, likaledes samlingar rörande Fiir- öarnes, Islands och Grönlands historia och archæologi. II. en antiqvarisk-topografisk, innehallande samlingar af berat— telser, beskrifningar, teckningar, o. s. v. rörande nordiska fornsaker i allmiinhet och den danska statens historiskt-antiqvariska topograti i synnerhet, Iikasom afbildningar och beskrifningar af fornsaker, som sta i öfverensstiimmelse mcd de nordiska. 2. I förbindelse ined detta archiv ar satt det af Siillskapet grundlagda historiskt-archæologiska bibliothek. 3. Förcrriálet för denna stiftelse ár den nordiska archæologiens ytter- ligare uppkomst, som vantas kunna blifva befordrad genom de begge in- stitutionernas, Kommissionens och Sállskapets samverkan. Liksom man hittils har med tillfredsstállelse márkt hurusom der redan ár gjordt ett stcg framat scdan Kommissionen och dess enskilda Ledamöter varit i tillfállc att begagna Sállskapets Annaler och Tidsskrift sasom organ för dcras meddclanden, sa vill man genom de medel, denna stiftelse erbjuder, förbereda mera omfattande vetenskapliga företag i denna riktning. 4. Archivels bestyrande ár öfverdraget en af tre Lcdamöter bestaende Ivommitté, af hvitka de tvá aro Fornskrift-Sállskapets Sekreterare, nár- mast med afseende pá den första eller fornnordiskt-islándska afdelningen och bibliotheket, och Kommissionens Sekreterare, nármast med afseende pá den andra eller antiqvariskt-topografiska afdelningen. Den tredje Leda- moten váljes vid intráffande bortgáng vexelvis af Kommissionen och Sáll- skapet, och blifver detta val genom Kommissionens President förelagdt H. M. Konungen till nádigst gillande. 5. H. M. har derhos allernádigst bestámt att dcr vid archivet má an- stállas tre Archiv-Sekreterare, som i förcning verka till stiftelscns frám- jande, dock sá att den första nármast fungerar vid den fornnordiskt-islándska afdelningen samt bibliotheket, och de tvenne andra vid den antiqvariskt-topo- grafiska afdclningen. Vid intráffande afgáng besáttas af H. M. Konungen Archiv-Sekreterarnes poster efter hemstállan af Kommittéen, hvilkenhem- stállan genom Kommissionen förelágges Konungen. 6. Utgifterna vid denna stiftelse, med undantag af de för Archivsekre- terarne genom Kongl. Resolution af 27 augusti 1845 bcstámda honorarier, bestridas af Sállskapet, för sá vidt de angá Archivets första eller forn- nordiskt-islándska afdclning samt bibliothcket, och af Kommissionen, för sá vidt de röra den andra eller den antiqvariskt-topografiska afdelningen. 7. För Archivet anvisas rum pá Christiansborgs Slott.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 1
(18) Blaðsíða 2
(19) Blaðsíða 3
(20) Blaðsíða 4
(21) Blaðsíða 5
(22) Blaðsíða 6
(23) Blaðsíða 7
(24) Blaðsíða 8
(25) Blaðsíða 9
(26) Blaðsíða 10
(27) Blaðsíða 11
(28) Blaðsíða 12
(29) Blaðsíða 13
(30) Blaðsíða 14
(31) Blaðsíða 15
(32) Blaðsíða 16
(33) Blaðsíða 1
(34) Blaðsíða 2
(35) Blaðsíða 3
(36) Blaðsíða 4
(37) Blaðsíða 5
(38) Blaðsíða 6
(39) Blaðsíða 7
(40) Blaðsíða 8
(41) Blaðsíða 9
(42) Blaðsíða 10
(43) Blaðsíða 11
(44) Blaðsíða 12
(45) Blaðsíða 13
(46) Blaðsíða 14
(47) Blaðsíða 15
(48) Blaðsíða 16
(49) Kvarði
(50) Litaspjald


Lög hins konungliga norræna fornfræða félags

Ár
1846
Tungumál
Ýmis tungumál
Blaðsíður
48


Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þessa bók, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þessa bók: Lög hins konungliga norræna fornfræða félags
http://baekur.is/bok/d24417c6-b4f0-4e33-940b-a589c81a53b3

Tengja á þessa síðu: (48) Blaðsíða 16
http://baekur.is/bok/d24417c6-b4f0-4e33-940b-a589c81a53b3/0/48

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Bækur.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.