loading/hleð
(30) Blaðsíða [26] (30) Blaðsíða [26]
NORDISK BOKTRYCKAREKONST 106 til Danmark, hvor han under Navnet Jon West i mann gik i den danske Stats Tjeneste som O ffis cer. Foruden flere Salmer og Digte, som er tryks te i forskellige islandske Værker, maa her nævs nes Jon Thorsteinssons to Hovedværker: en vers sificeret Oversættelse til Islandsk af Lobvassers "Davids Salmer” og af 1. Mosebog (Genesis). Oversættelsen af Davids Salmer forelaa afslut* tet 1622 (Aaret før Anders Arreboes danske Oversættelse). Genesis-Salmerne var oversatte 1623. Først 30—40 Aar senere blev de trykte. Nutiden vilde dog næppe sætte denne Art Poesi synderlig højt. Endnu i den 1871 af Biskop Pjet tursson udgivne Salmebog fandtes nogle af Thor* steinssons Salmer optagne, dog i omarbejdet Form. ”Davids Salmer” blev trykt paa Hålar 1662, 8:0. Bogen er udkommet i flere Oplag (Hå- lar 1675 og 1746). Davids syv Pønitenssalmer er desuden udkommen i Særudgave, trykt paa Skål* bolt 1690. Jon Martyrs næststørste Værk er Ge* nesissålmar, der indeholdter 50 i det hele. Op* lag: Hålar 1655, 1664, 1678, 1725 og 1753. Endnu et Værk fra denne Forfaldstid maa nævnes — Forfaldstid for den islandske Bog* trykkerkunst — og det skal da være Salmedigte* ren Hallgrimur Pjetursons ” Passionssalmer”. Denne Forfatter fødtes 1614. I sin Ungdom var han i Smedelære i København. Han var født i Hålar, hvor hans Fader var Ringer ved Dom* kirken. Faderen var en Fætter til Biskop Gud* brandur Thorlaksson. Hallgrim. Pjeturson blev Præst og gav forskellige Beviser paa sine poeti* ske Ævner førend han i 1659 skrev sine berømte "Passionssalmer” (Fimtiu passiussdhnar), 50 i Tallet. Disse udkom første Gang i Tryk 1666, men var da allerede vidt kendte gennem Afskrif* ter. Nu vandt de hurtigt Berømmelse viden om. Endnu førend Bogen udkom var Forfatteren dog mærket af den kommende Død, idet han 1665 blev smittet af den forfærdelige Sygdom Spe* dalskhed. Af hans Salmer er flere oversatte og bearbejdede for den danske Salmebog (af C. J. Brandt). Ogsaa til Engelsk er et Udvalg over* satte (af Prof., D'r. theol. C. V. Pitcher). Den islandsk fødte Kina-Missionær Olafur Olafsson har til Kinesisk oversat dette Udvalg. En text* kritisk Udgave udkom paa 250-Aarsdagen for ' Efter at denne Artikel var skrevet har Prof. Finnur Jonsson i Anledning af 1000-Aarsfesten udsendt en rigt illustreret Bog: Island fra Sagatid til Nutid. Forfatterens Død. Den var besørget af Prof. Fint nur Jonsson2 paa Foranledning af Det islandske Videnskabernes Selskab i København. Dr. Arne Mpiler (Jonstrup) har taget sin Doktorsgrad paa et Værk "Islands Lovsang gennem Tusind Aar” (1923). I dette Værk omtales Hallgr. Pjetursons Passionssalmer som "Islands mest læste og mest elskede Bog”. Samtlige 50 Passionssalmer samt "Den store Gravsalme” (som endnu synges ved næsten alle Begravelser paa Island) udkom i An* ledning af 1000-Aarsfesten i dansk Oversættelse, besørget af den forud citerede dansk-islandske Præst Thordur Tomasson.3 Den islandske Billed* hugger Einar Jonsson har i sit Atelier i Reyk* javik et storslaaet Monument staaende, der kun venter paa Lejligheden til at blive oprejst i Is* lands Hovedstad. Det kunde synes, som om der har været nogen Fortrydelse paa Bispesædet i Skålholt over, at man paa Bispesædet i Hålar havde Bogtrykkeri. Og som allerede meddelt var dette for et Par Aar flyttet til Skålholt. Biskop Bryn jol fur Sveinsson skrev 1662 til M. Mcibom, der var an* sat ved det kgl. Bibliotek i København, og beder Meibom "anbefale det skålholtske Bogtrykkeries Anliggender til Kongen”. Dette Citat viser, at Bispen mente, at Meibom havde Indflydelse nok til at faa denne Sag igennem hos Kongen. Det var ikke underligt, at man fra Skålholt søgte at faa Landets eneste Bogtrykkeri flyttet dertil. Hålar-Bogtrykkeriets Skrifter og andet Materiale var gammelt og udslidt og det blev ikke fornyet. Trykkeriet havde et meget daarligt Lokale og i denne Tid hører man ikke om nogen fremragende Typograf. Biskopperne, der var Trykkeriets øverste Ledere, viste ingen Interesse for det. Trykkeriet synes egenlig kun -— i Slut* ningen af Hålar-Tiden — at have existeret som en nærmest ubrugelig Masse af Skrifter og Metal* blokke, som laa i en halvt sammensunken Jord* hytte ved Bispegaarden i Hålar. Man synes at have savnet saavel Driftskapital som Interessen for atter at faa Bogtrykkeriet i ordenlig Stand. Leveringen af Bøger blev bestandig ringere og s En Del af de ovenfor gengivne Oplysninger om HalU grimur Pjeturson stammer fra Indledningen til dette Værk, der udkom paa O. Lokses Forlag i København. Det er 208 Sider, 8:0, og er trykt i Missions-BogtryF keriet i København. Udstyrelsen god.


Ældre tiders bogkunst paa Island.

Ár
1930
Tungumál
Danska
Blaðsíður
38


Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þessa bók, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þessa bók: Ældre tiders bogkunst paa Island.
http://baekur.is/bok/ac447706-809f-4c99-bdf7-7dd3971bbbb5

Tengja á þessa síðu: (30) Blaðsíða [26]
http://baekur.is/bok/ac447706-809f-4c99-bdf7-7dd3971bbbb5/0/30

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Bækur.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.